ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΩΡΑΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
VISITING HOURS OF CULTURAL HALLS OF MUNICIPALITY OF SYROS-HERMOUPOLIS
Από 22 Σεπτεμβρίου έως 19 Νοεμβρίου / September 22nd to November 19th

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ / APOLLON THEATER
Δευτέρα έως Κυριακή – Monday to Sunday
10:00 έως 14:00
Απογευματινές ώρες: 18:00 – 21:00 (πλην των ημερών προβών και παραστάσεων)
Afternoon hours: 18:00 – 21:00 (excluding event and rehearsal days)
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / CYCLADIC ART REPLICAS EXHIBITION  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / HERMOUPOLIS CULTURAL CENTER
Δευτέρα έως Παρασκευή – Monday to Friday
08:00 – 16:00
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
TOWN HALL of HERMOUPOLIS
Δευτέρα - έως Παρασκευή Monday to Friday
08:00 - 16:00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
INDUSTRIAL MUSEUM ΟF HERMOUPOLIS
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Monday, Tuesday, Thursday & Friday
10:00 – 15:30
Τετάρτη - Wednesday
ΚΛΕΙΣΤΑ - CLOSED
Σάββατο - Saturday
10:00 – 15:30 & 18:00 – 20:00
Κυριακή - Sunday
10:00 – 15:00
ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ
MARKOS VAMVAKARIS EXHIBITION – ANO SYROS
Έως 19 Νοεμβρίου - Till November 19th
Τρίτη έως Σάββατο - Tuesday to Saturday
09:00 – 15:00 & 18:00 - 20:00
Από  20 έως 28 Νοεμβρίου - November 20th to 28th
Τρίτη έως Σάββατο - Tuesday to Saturday
10:00 - 18:00
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ
TRADITIONAL PROFESSIONS EXHIBITION – ANO SYROS
Τρίτη έως Σάββατο - Tuesday to Saturday
10:00 - 18:00
ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
TSIROPINAS  MANSION - POSEIDONIA
Δευτέρα έως Παρασκευή - Monday to Friday
08:00 - 14:00
ΕΝΥΔΡΕΙΟ – ΚΙΝΙ / AQUARIUM in KINI
Δευτέρα έως Παρασκευή - Monday to Friday
10:00 – 13:00

*Για προγραμματισμό ομαδικών επισκέψεων επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
Γραφείο Πολιτισμού/Cultural Office | +30 22813-61064, 22813-61065, 22813-61067
Βιομηχανικό Μουσείο/Industrial Museum | +30 22810-84762
Θέατρο Απόλλων/Apollon Theater | +30 22810-85192-3
Ενυδρείο/Aquarium | +30 22810-79428

Δήμος Σύρου- Ερμούπολης / Municipality of Syros - Hermoupolis 
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού / Department of Culture & Tourism