Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι της Ερμούπολης λόγω του 2ου Δρόμου Υγείας από το ΕΠΑ.Λ Σύρου

Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Ερμούπολης (βλ. ΑΔΑ: ΨΔ0Δ4653ΠΩ-ΨΤ4), προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου, στα πλαίσια του 2ου Δρόμου Υγείας από το ΕΠΑ.Λ Σύρου και τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί των οδών «Ακτή Στρατάρχου Παπάγου», «Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως», «Ακτή Πέτρου Ράλλη», «Πλατεία Κανάρη» και «Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας», λόγω διεξαγωγής του αγώνα «2ος Δρόμος Υγείας», 1ου ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ.

2. Στις προαναφερθείσες οδούς απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων την Κυριακή 2-2-2020 από ώρας 16:00 έως 17:30.

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

5. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).

6.Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών την ανωτέρω προγραμματισμένη ημέρα, η δράση θα μεταφερθεί την επόμενη Κυριακή 9-2-2020, στην ίδια διαδρομή, με απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων από ώρας 16:00 έως 17:30.

7. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons