Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα ΦοίνικαΣε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη του Φοίνικα (βλ. ΑΔΑ: ΩΕ894653ΠΩ-Α7Ι), προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου, διότι παρουσιάζει εκτεταμένη καθίζηση και είναι ακατάλληλος και τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από 27-12-2019 έως αποκαταστάσεως της λειτουργίας εν προκειμένου οδού και συγκεκριμένα στο τμήμα της παραλιακής οδού έμπροσθεν του καταστήματος εστίασης ''ΤΟ ΚΥΜΑ''.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons