Η αναγέννηση ενός ιστορικού κτιρίου είναι γεγονός !

"Ξενοδοχείο της Αγγλίας" στην πλατεία Μιαούλη


Έγινε το πρώτο «βήμα» για την αξιοποίηση ενός ιστορικού κτιρίου

To σχετικό δελτίο τύπου από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων αναφέρει τα εξής:

Το «πράσινο φως» προς τη ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη προκειμένου να αποφασίσει τη σύναψη σύμβασης με ενδιαφερόμενη εταιρεία για την αξιοποίηση του πρώην ξενοδοχείου «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ», ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος, έναντι μακροχρόνιας μίσθωσης, έδωσε με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Κληροδοτήματος, η οποία διεξήγαγε τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις και έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη λήψη της σχετικής απόφασης, τόσο επί της οποίας, όσο και για το ακριβές περιεχόμενο των όρων της σύμβασης θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Κληροδοτήματος και Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης τονίζοντας:

«Είμαστε στην τελική ευθεία για την πραγματοποίηση του μεγάλου στόχου που είχε τεθεί, την επίτευξη του οποίου επιδιώξαμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας ως Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος. Πιστεύω ακράδαντα ότι και οι τελικές διαπραγματεύσεις με την ενδιαφερόμενη εταιρεία θα στεφθούν με επιτυχία και ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα μπορέσουμε και επισήμως να ανακοινώσουμε τη μεταβίβαση του ακινήτου προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη επένδυση για την Ερμούπολη και τη Σύρο».

-------------

Όπως προκύπτει από έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αναρτήθηκε στο Διαύγεια (βλ. ΕΔΩ) προκύπτει ότι τέως «Ξενοδοχεῖον τῆς Ἀγγλίας ἐν Σύρω» σημείο συνάντησης και διαμονής σημαντικών προσωπικοτήτων του περασμένου αιώνα και μετέπειτα ως «Κυκλαδικόν», θα αναγεννηθεί από τις στάχτες του, δίνοντας μια ιδιαίτερη πολυτέλεια και λάμψη στην πλατεία Μιαούλη. Το πολύπαθο κτίριο μετά από την τελευταία κατάρρευση τμήματος του το 2017, οδηγείται στην εκ βάθρων ανακαίνιση και αξιοποίηση του.

Ας δούμε πως θα υλοποιηθεί και με ποιούς όρους (ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση):
«Αξιοποίηση ακινήτου με ανακατασκευή έναντι μακροχρόνιας μίσθωσης, πρώην Ξενοδοχείο «Κυκλαδικόν» επί της Πλατείας Μιαούλη 3-4 και Πλατείας Κουτσοδόντη στην Ερμούπολη Σύρου, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη».

Την έγκριση της απευθείας και χωρίς τις διατυπώσεις της δημοπρασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης εξαιτίας των εκθέσεων επικινδύνου, αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, που βρίσκεται επί της Πλατείας Μιαούλη 3-4 και Πλατείας Κουτσοδόντη στην Ερμούπολη Σύρου, με συνολική επιφάνεια 1.193,72 τ.μ, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη, κρίνοντας αυτή επ' ωφελεία των συμφερόντων της κοινωφελούς περιουσίας, στην υπό σύσταση για το σκοπό αυτό εταιρεία, υπό την (ενδεικτική) επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» με έδρα το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Αλεξανδράτο, των συμπραττόντων εταιρειών ALKO HOLDINGS LTD ιδρυθείσα στη Μεγάλη Βρετανία με έδρα το Λονδίνο νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Αλεξανδράτο και ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε, Μονοπρόσωπη Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Διάρκεια Μίσθωσης: Σαράντα εννέα (49) έτη

Μηνιαίο Μίσθωμα: Με βάση την υποβληθείσα οικονομοτεχνική πρόταση του Φορέα υλοποίησης του έργου, ως προς τον προσδιορισμό μισθωτικής αξίας του ακινήτου, το συνολικό προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 16.719€ (τοκοχρεωλυτική δόση) πλέον του μηνιαίου μισθώματος (μετρητοίς) το οποίο ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) καθώς και του τέλους χαρτοσήμου και των λοιπών άλλων κατά νόμο επιβαρύνσεων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής κάθε φορολογικού βάρους του ακινήτου υπάρχοντος σήμερα ή μελλοντικού (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος επί των μισθωμάτων κλπ), ακόμη και εάν βεβαιώνεται εις βάρος του εκμισθωτή.

Αναπροσαρμογή Μισθώματος: Το μηνιαίο μίσθωμα θα διπλασιαστεί κατά το εικοστό πέμπτο χρόνο της μισθωτικής περιόδου και για τα επόμενα έτη στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), ή οσοδήποτε είναι το διπλάσιο του ποσού στο οποίο θα έχει διαμορφωθεί το μηνιαίο μίσθωμα μετά την ετήσια αναπροσαρμογή των 25 ετών πλέον των σχετικών επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον μισθωτή. Περαιτέρω, το μίσθωμα θα αυξάνεται ετησίως σε ποσοστό ίσο με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε δωδεκάμηνη βάση, πλέον μίας μονάδας. Εάν ο ΔΚΤ είναι αρνητικός η αναπροσαρμογή δεν δύναται ποτέ να είναι αρνητική.

Περίοδος Χάριτος: Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται ετησίως σε λογαριασμό Τραπέζης του Κληροδοτήματος, μετά την έκδοση της άδειας δόμησης για τις δομικές εργασίες της τεχνικής μελέτης και της εκπονηθείσας μελέτης εφαρμογής. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μισθώματος ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
Το χρονικό διάστημα για την έκδοση της ανωτέρω άδειας θεωρείται το διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή του σύμφωνου μίσθωσης, ανεξαρτήτως αν δεν έχει εκδοθεί η άδεια από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή ολιγωρία της μισθώτριας εταιρείας.

Σκοπός του εκμισθωτή: Η σχεδιαζόμενη επένδυση αφορά στην ανακαίνιση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση του προαναφερόμενου κτιρίου (μισθίου) με τη μετατροπή του σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα πολυτελείας μικρής δυναμικότητας. Ωστόσο, για την αναστήλωση και αποκατάσταση του θα διατηρηθεί η φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής της περιόδου ανέγερσης του, προκειμένου να λειτουργήσει ως boutique hotel προσφέροντας ταυτόχρονα πολυτέλεια, σύγχρονες ανέσεις και facilities υψηλών προδιαγραφών.
Ειδικότερα, η μισθώτρια εταιρεία θα προβεί στην ανακατασκευή και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων άνωθεν του ισογείου σε ξενοδοχείο και των ισογείων του χώρων σε εμπορικά καταστήματα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων του ακινήτου, της λειτουργικότητας αυτού και την μεγιστοποίηση του βαθμού αξιοποίησης του, προσδίδοντας σημαντική υπεραξία στο περιουσιακό στοιχείο του Κληροδοτήματος, το οποίο απειλείται με κατάρρευση στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης.
Σκοπός του εγχειρήματος είναι με ίδιες δαπάνες της μισθώτριας να επισκευαστεί και συντηρηθεί ένα από τα ιστορικά κτίρια της πόλης, που σήμερα φέρει εμφανή σημάδια του χρόνου και της εγκατάλειψης, με την ελπίδα να ανακτήσει την παλιά του αίγλη και να διατηρήσει ζωντανή την ιστορία του στο χρόνο. Τα οφέλη της σχεδιαζόμενης επένδυσης θα είναι πολλαπλασιαστικά για την βιωσιμότητα του κληροδοτήματος και την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Ο μισθωτής θα έχει αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να συντηρεί το Μίσθιο σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το προορίζει.

Μελέτες: Η τελική μελέτη που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με την από Ιούλιος 2015 Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών και Τεχνική Έκθεση Στατικής Μελέτης Εφαρμογής θα είναι η Μελέτη του Αρχιτεκτονικού Γραφείου Θεοφάνης Μπομπότης Αρχιτέκτονες Ε.Π.Ε, το οποίο είχε αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για λογαριασμό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς και του Κληροδοτήματος με θέμα «Επισκευή - Ανακαίνιση του ακινήτου του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Άννης Κουτσοδόντη», γνωστό ως ξενοδοχείο «Κυκλαδικόν» επί της πλατείας Μιαούλη 3-4 & Πλατείας Κουτσοδόντη», με σχετική τροποποίηση που θα γίνει κατόπιν των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από την κατεδάφιση μέρους του κτιρίου το 2017.

Προϋπολογισμός Έργου: Ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί, με ίδιες δαπάνες, στις απαιτούμενες εργασίες, όπως περιγράφονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό με βάση την ολοκληρωμένη μελέτη, (χωρίς να έχει αποτυπωθεί το μεγάλο τμήμα του κτιρίου που κατέρρευσε και με κάθε επιφύλαξη για τις περαιτέρω φθορές του, μέχρι την αποκατάστασή του), κατά κατηγορία δαπανών, πλέον ΦΠΑ, ήτοι:
α) Κτιριακές εγκαταστάσεις: 2.587.000,00€
β) Ειδικός Μηχανολογικός Εξοπλισμός: 221.438,00€
γ) Επίπλωση - Λοιπός Εξοπλισμός: 587.000,00€
Συνολικό κόστος: 3.395.438,00€

Εκχώρηση - Μεταβίβαση Μισθωτικής Σύμβασης: Το Μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον Μισθωτή για την άσκηση εμπορικής/ξενοδοχειακής δραστηριότητας, με βάση τις επιτρεπόμενες για το Κτίριο χρήσεις. Ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα όπως μονομερώς και κατ' εξουσιοδότηση της Διοίκησης του Ιδρύματος με ενημέρωση της εποπτεύουσας Αρχής, να μεταβιβάσει ή εισφέρει, υπό όρους, τη μισθωτική σχέση ή υπομισθώσει το μίσθιο, σε εταιρεία συμφερόντων του, προσωπική ή κεφαλαιουχική.
Σε περίπτωση υπομίσθωσης αυτή θα διέπεται από τα αναγραφόμενα στην Οριστική Σύμβαση και ο υπομισθωτής θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στο συμφωνητικό υπομίσθωσης.

Χρήση του κτιρίου: Το Μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από την Μισθώτρια Εταιρεία για την άσκηση εμπορικής/ξενοδοχειακής δραστηριότητας, με βάση τις επιτρεπόμενες για το Κτίριο χρήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζονται οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και οι ισχύουσες στην περιοχή που κείται το ακίνητο πολεοδομικές διατάξεις.
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons