Αξιοποίηση ναυαγίων σε δραστηριότητες καταδυτικού τουρισμού

Ancient Memories II
Το ναυάγιο του "Πατρίς" ανοιχτά της Κέας


Την Παρασκευή 20/12/2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων ανοικτή δημόσια συνέλευση διαβούλευσης με θέμα την αξιοποίηση ναυαγίων που ανελκύονται από τη ΔΑΛ στο πλαίσιο δραστηριοτήτων καταδυτικού τουρισμού.

Κατόπιν της ανωτέρω διαβούλευσης, η Αρχή αποφάσισε να υλοποιήσει τα εξής:
  1. Διαρκής επικοινωνία με την ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κοινότητα των δυτών, μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  2. Αποστολή στους φορείς εκπροσώπησης των δυτών καταλόγου ναυαγίων και επικίνδυνων πλοίων, προκειμένου να δοθεί σε δύτες και άλλους ενδιαφερομενους η δυνατότητα αξιοποίησής τους στο πλαίσιο δραστηριοτήτων καταδυτικού τουρισμού, μέσω συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες εκποίησής τους σύμφωνα με το ν2881/2001.
  3. Διεξαγωγή μελέτης για τη δυνατότητα δημιουργίας καταδυτικού πάρκου της ΔΑΛ σε σημεία ύπαρξης ναυαγίων κυρίως πλησίον της Σαλαμινας.
  4. Εξέταση προτάσεων που θα αποσταλούν στην Αρχή αναφορικά με το ναυάγιο ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ.
Η ΔΑΛ επισημαίνει ως ιδιαίτερα θετική συμβολή την επισήμανση του εκπροσώπου ΒΕΠ κ. Δημήτρη Φανουργάκη για τη δυνατότητα υποστήριξης από το ΒΕΠ των ενδιαφερομένων να αναζητήσουν δυνατότητες συγχρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων.
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons