Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι)Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ Ο.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τον κλάδο της Πληροφορικής

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα «δωρεάν εργαλείο εκπαίδευσης» το οποίο δίνει την δυνατότητα: 
  • Σε κάθε επιχείρηση να επιμορφώνει το προσωπικό της σε εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης τα οποία σωρευτικά θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και θα βελτιώσουν την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της.
  • Σε κάθε εργαζόμενο να αυξάνει τις γνώσεις του και να εξειδικεύει τα επαγγελματικά του προσόντα ώστε να παραμένει ανταγωνιστικός στην όλο και συνεχώς μεταβαλλόμενη και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 200,00€.

Πληροφορίες στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00| ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1 | Βαπόρια, ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 22810 - 82302 E-MAIL: info@stoxefsi.gr
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons