Προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας σκαφών στο λιμένα Ερμούπολης και στο Φοίνικα-Ποσειδωνίας Σύρου

Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σκαφών στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Ερμούπολης Σύρου και θαλάσσια περιοχή Φοίνικα-Ποσειδωνίας Σύρου, για λόγους διεξαγωγής κολυμβητικών αγώνων στα πλαίσια του "Syros Aquathlon 2019", προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου και αναφέρονται παρακάτω (ΑΔΑ: 6ΖΘΛ4653ΠΩ-6Τ1):

α) της κυκλοφορίας σκαφών εντός του λιμένα Ερμούπολης Σύρου, στην περιοχή που εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν χάρτη, την Παρασκευή 13-9-2019 από ώρα 18:00 έως ώρα 20:00. β) της κυκλοφορίας-αλιείας οποιουδήποτε σκάφους στη θαλάσσια περιοχή Φοίνικα-Ποσειδωνίας Σύρου, ως αυτή εμφαίνεται στους συνημμένους στο παρόν χάρτες, το Σάββατο 14-9-2019 από ώρα 08:30 έως ώρα 11:30, καθώς και την Κυριακή 15-9-2019 από ώρα 08:30 έως ώρα 12:00.

2. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης

Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons