Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Νησάκι στις 20.9.2019Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί της Πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου και αναφέρονται παρακάτω:

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί της Πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας.

2. Στην προαναφερθείσα περιοχή, εξαιρουμένης της οδού που διέρχεται έμπροσθεν του Τελωνείου και Λιμεναρχείου Σύρου, απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων την Παρασκευή 20-9-2019 από ώρα 06:00 έως και ώρα 18:30.

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση της υπό αποκλεισμό περιοχής, για την απρόσκοπτη επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons