Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο μόλο ΚινίουΣε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κινίου Σύρου και συγκεκριμένα επί του μόλου Κινίου, προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου [ΑΔΑ: 620Κ4653ΠΩ-4Ι4] και αναφέρονται παρακάτω:

1. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην ανωτέρω περιοχή από 11-07-2019 έως και 31-08-2019, από ώρας 19:00 έως ώρα 01:00 της επομένης ημέρας.

2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

3. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).


------
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο [ΑΔΑ: ΩΔ0ΞΟΡΝ0-06Ξ]
Tags: , , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons