Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου "WBLTour”


Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου “Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the support of WBL/ Apprenticeship Schemes in Tourism- WBLTour” στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου ώρα 20:00 στο Επιμελητήριο Κυκλάδων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το WBLTour, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μάθησης και κατάρτισης μελλοντικών επαγγελματιών στον κλάδο του τουρισμού, στο οποίο ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης είναι εταίρος. Η εν λόγω ενημερωτική εκδήλωση θα αποτελέσει παράλληλη εκδήλωση της παρουσίασης “Syros Run 2019 – Τρέχω για τον διαβήτη». 

Το έργο “Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the support of WBL/ Apprenticeship Schemes in Tourism- WBLTour” αποσκοπεί στην υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, τοπικών φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και κοινωνικών εταίρων με στόχο την πιλοτική υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας, μέσω στοχευμένων και υψηλού επιπέδου δράσεων από φορείς ΕΕΚ και πρακτικών βασισμένων στην εργασία στον κλάδο του Τουρισμού. Η συνεργασία θα επιτευχθεί με την on-line εφαρμογή (Comprehensive On-line Application Structure- COAS), μια πολύτιμη πλατφόρμα για τη γεφύρωση του κόσμου της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας, παρέχοντας μια κοινή γλώσσα μεταξύ των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των μαθησιακών διαδρομών και των αναγκών των επαγγελμάτων, της αγοράς εργασίας και των μαθητευομένων. 

Στόχος του έργου είναι ο ορισμός, η ανάλυση και ο καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών τριών επαγγελματικών προφίλ του τουριστικού κλάδου και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τη χρήση προτύπων υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εμπειρίας μαθητείας σε πραγματικές τουριστικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, τα επαγγελματικά προφίλ για τις τρεις συμμετέχουσες χώρες είναι Οροφοκόμος-Ελλάδα, Υπάλληλος Υποδοχής-Ιταλία, Μάγειρας-Ισπανία. 

Η ιδέα του έργου, η οποία επικεντρώνεται στις νέες γενιές, γεννήθηκε σε μια ιστορική στιγμή όπου η οικονομική κρίση είχε οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική αστάθεια, προκαλώντας μεγάλη αύξηση του ποσοστού ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τουρισμός αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας και της βιομηχανίας. 

Συντονιστής του έργου είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με άλλους εταίρους της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης που διοργανώνει την σχετική εκδήλωση ενημέρωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:
- Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση www.wbltour.eu
- Επικοινωνήστε με το info@wbltour.eu
- Εγγραφείτε στην πλατφόρμα COAS http://platforms.wbltour.eu/login/

Λεπτομέρειες προγράμματος:
Τίτλος έργου: Development of Partnerships through Intermediary Platforms for the support of WBL/Apprenticeship Schemes in Tourism- WBLTour 
Αριθμός Έργου: 585210- ΕΡΡ-1-2017-1-EL-EPPKA3-VET-APPREN 
Πρόγραμμα: ERASMUS + Key Action 3: VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships 
Διάρκεια έργου: 01 Νοεμβρίου 2017 - 30 Απριλίου 2020 

Εταίροι του έργου:
1. ΕΕΔΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ) - Ελλάδα
2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΙΝΣΕΤΕ - Ελλάδα
3. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - Ελλάδα
4. ARIS FORMAZIONE E RICERCA- Ιταλία
5. CONSORZIO ITACA SOCIETA COOPERATIVA- Ιταλία
6. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA- Ισπανία
7. FORMATION Y ASESORES EN SELECTION Y EMPLEO SL.- Ισπανία
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons