Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Syrathlon 2019 στην Ερμούπολη


Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί των οδών "Ακτή Στρατάρχου Παπάγου", "Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως", "Ακτή Πέτρου Ράλλη", της Πλατείας Κανάρη, της Πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, της Πλατείας Εμπορικής Ναυτιλίας και της οδού "Ακτή Καταδρομικού Έλλη", λόγω διεξαγωγής των αγώνων Syrathlon 2019, (ΑΔΑ: 6AXA4653ΠΩ-7ΥΖ) προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου και αναφέρονται παρακάτω:

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων:
α) το Σάββατο 29-6-2019 από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00 στην Πλατεία Κανάρη, στην Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας και στην Πλατεία Εμπορικής Ναυτιλίας (έως την προβλήτα των κρουαζιεροπλοίων), 
β) το Σάββατο 29-6-2019 από ώρα 18:00 έως πέρατος των αγώνων (περί ώρα 19:00) επί των αναφερομένων στην παράγραφο (1) της παρούσας οδών και πλατειών (από το ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως την προβλήτα των κρουαζιεροπλοίων) και
γ) την Κυριακή 30-6-2019 από ώρα 09:00 έως πέρατος των αγώνων (περί ώρα 12:30) επί των αναφερομένων στην παράγραφο (1) της παρούσας οδών και πλατειών (από το ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως την προβλήτα των κρουαζιεροπλοίων).

2. Επίσης, απαγορεύεται η στάθμευση στο δυτικό τμήμα της Πλατείας Εμπορικής Ναυτιλίας, από το Σάββατο 29-06-2019 και ώρα 06:00 έως την Κυριακή 30-06-2019 και ώρα 13:00.

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

4. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).
Tags: , , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons