Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο λιμάνι της Ερμούπολης λόγω της "Ναυτικής Εβδομάδας"Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Ερμούπολης Σύρου, προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου λόγω της Ναυτικής Εβδομάδας όπως φαίνεται στην σχετική ΑΔΑ: ΨΥΜ64653ΠΩ-ΤΒΤ, όπου αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμούπολης Σύρου, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων στα πλαίσια της "Ναυτικής Εβδομάδας".

2. Ειδικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων:
α) επί της οδού "Ακτή Πέτρου Ράλλη" και επί της "Πλατείας Κανάρη" την Τρίτη 18-6-2019 από ώρα 21:15 έως πέρατος εκδηλώσεως (περί την 22:30 ώρα). 
β) επί των οδών "Ακτή Στρατάρχου Παπάγου", "Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως", "Ακτή Πέτρου Ράλλη", καθώς και στην "Πλατεία Κανάρη" (από το ύψος της Πυροσβεστικής μέχρι και την "Πλατεία Κανάρη"), την Τετάρτη 19-6-2019 ώρα 21:00 έως πέρατος εκδηλώσεως (περί την 21:30 ώρα). 
γ) επί της οδού "Ακτή Πέτρου Ράλλη" και επί της "Πλατείας Κανάρη" το Σάββατο 22-6-2019 από ώρα 19:45 έως πέρατος εκδηλώσεως (περί την 21:30 ώρα).

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

4. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης
Tags: , , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons