Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το "Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος" στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμούπολης

Προκειμένου να διενεργηθεί η εκδήλωση "Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος", από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

Έτσι βάσει του σχετικού εγγράφου ορίζονται τα εξής:

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί της οδού "Ακτή Πέτρου Ράλλη", από τη συμβολή αυτής με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι και την πλατεία Κανάρη, λόγω της πραγματοποίησης εκδηλώσεων με την ονομασία "Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος", από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

2. Στις προαναφερθείσες οδούς-πλατεία απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων την Κυριακή 9-6-2019 από ώρα 11:30 μέχρι πέρας των εκδηλώσεων (περί ώρα 13:30).

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

4. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).

5. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons