Καθαρισμοί μονοπατιών και παραλιών της Απάνω Μεριάς Σύρου (15-23.6.2019)Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων [ΦΔΠΠΚ], σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο [MedINA] και τοπικούς φορείς της Σύρου, διοργανώνουν μια σειρά δράσεων συντήρησης, καθαρισμού μονοπατιών και καθαρισμού παραλιών/ακτών από τις 15 έως τις 23 Ιουνίου 2019.

Οι προγραμματισμένες δράσεις στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη του Ιδρύματος για την Προστασία και Ανάδειξη του Περιβάλλοντος στις Κυκλάδες [Cyclades Preservation Fund].

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι η συντήρηση και ο καθαρισμός των διαδρομών Παπούρι-Αετός και Παπούρι - Βαρβαρούσα, η συλλογή απορριμμάτων από τις παραλίες Αετός και Βαρβαρούσα και η μεταφορά τους σε σημείο συγκομιδής.

Ο συντονισμός των καθαρισμών των μονοπατιών θα γίνει από έναν εξειδικευμένο συνεργάτη του MedINA. Για τους καθαρισμούς των παραλιών/ακτών θα χρησιμοποιηθούν ειδικές φόρμες καταγραφής απορριμμάτων καθώς και η εφαρμογή Plastic Twist Cleanup. Σκοπός της εφαρμογής είναι η συλλογή επιστημονικών δεδομένων για την παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ‘Καθαρίστε τη Μεσόγειο’ και συντονίζεται για την Ελλάδα από το Μεσόγειος SOS.

Η συνδρομή ντόπιων εθελοντών και τοπικών φορέων/ομάδων της Σύρου είναι πολύτιμη και άκρως απαραίτητη τόσο για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων όσο και για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής NATURA 2000 της Σύρου από τους ίδιους τους κατοίκους της.

Όσοι εθελοντές ή τοπικές ομάδες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δράσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στο cycladesfd@gmail.com.

Ο ΦΔΠΠΚ είναι Ν.Π.Ι.Δ και ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019. Η χωρική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις 36 Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 του νησιωτικού συμπλέγματος Κυκλάδων. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται -εκτός των άλλων- η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου NATURA. Στις δράσεις του συγκαταλέγεται επιπλέον η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ενημέρωση του Κοινού.

Το MedINA ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2003 και έχει ως στόχο την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της έρευνας, της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων, της ανταλλαγής γνώσεων και της δικτύωσης στην περιοχή της Μεσογείου και διεθνώς προς μια αρμονική και αειφόρο ανάπτυξη.

Instagram: @medina_greece
Twitter: @MedINAGreece

Το Cyclades Preservation Fund ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 με στόχο να στηρίξει βιώσιμες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και να αναδείξει την αξία του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων. 
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons