Δημόσια συζήτηση για την ιστορία και το μέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια

Δημόσια συζήτηση για την ιστορία και το μέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 (10:00-14:30) στο Αμφιθέατρο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Μυρσίνης Ζορμπά για μια ουσιαστική συνάντηση που εντάσσεται στη σειρά των εκδηλώσεων με τίτλο “25 χρόνια μετά, Μελίνα σε θυμόμαστε”, με τις οποίες το υπουργείο τιμά τη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη και το έργο της.

Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ είναι συνυφασμένα με το όνομα της Μελίνας, που πρώτη εμπνεύστηκε και έκανε πράξη ένα περιφερειακό θεατρικό δίκτυο, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες για πολιτιστική αποκέντρωση και εκδημοκρατισμό της θεατρικής ζωής.

Από τη δημιουργία του θεσμού έχουν περάσει 36 χρόνια σημαντικών αλλαγών και νέων πολιτισμικών συνθηκών, οι οποίες δημιουργούν την ανάγκη όχι μόνο να θυμηθούμε το παρελθόν αλλά και να εστιάσουμε στο μέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε σήμερα τον τρόπο που το θέατρο θα ενταχθεί στον σχεδιασμό της περιφερειακής πολιτικής σύγχρονου πολιτισμού, κάτι που αποτελεί θεμελιώδη στρατηγικό στόχο του ΥΠΠΟΑ.

Όπως τονίζει η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, η δημόσια συζήτηση για τα ΔΗΠΕΘΕ είναι «μια ευκαιρία να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη δεκαετία να βρούμε ένα πλαίσιο αναφοράς. Ένα πλαίσιο στο οποίο η περιφερειακή πολιτική σύγχρονου πολιτισμού είναι απαραίτητη παράμετρος συγκρότησης ενός νέου πολιτισμικού μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικο-πολιτισμικής συνοχής. Μέσα σ’ αυτό, το θέατρο, το βιβλίο αλλά και όλες οι τέχνες θα πρέπει να κατέχουν κεντρικό ρόλο».

Στη σύσκεψη θα εκπροσωπηθούν ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. από όλη την Ελλάδα και θα συμμετέχουν στελέχη του υπουργείου, συνδεδεμένα με την ιστορική εξέλιξη των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό στην περιφέρεια. Για τους θεματικούς άξονες στο τραπέζι του διαλόγου, η Μυρσίνη Ζορμπά σημειώνει ότι «θα συνδυάσουμε τις τέχνες με τη διεύρυνση του πεδίου του πολιτισμού, ώστε να συμπεριλαμβάνει τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής και τη βιωμένη κουλτούρα, την ενθάρρυνση της συμμετοχής καλλιτεχνικών ομάδων και νέων δημιουργών, τις συμμετοχικές πρακτικές, τη βιωσιμότητα και τη ζωντανή και συνεχώς ανατροφοδοτούμενη σχέση με την τοπική κοινωνία».

Τοποθέτηση Υπουργού - Το θέατρο στην περιφέρεια

Το θέατρο στην περιφέρεια
Η ιστορία και το μέλλον του
25 χρόνια μετά, Μελίνα σε θυμόμαστε
Μελίνα σε θυμόμαστε. Με αυτή τη σκέψη και με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, ξεκινήσαμε μια σειρά δημοσίων συζητήσεων για τη Μελίνα και το έργο που άφησε πίσω της. Συζητάμε για τις συνέχειες, οι οποίες είναι ορατές ένα τέταρτο του αιώνα μετά, και θέτουμε τα ερωτήματα σε νέες βάσεις. Κυρίως αναζητούμε τους τρόπους που ζητήματα, τα οποία διαχρονικά απασχολούν τον προοδευτικό χώρο, μπορούν να εξεταστούν με νέες εννοιολογήσεις της κουλτούρας και σε νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η περιφέρεια ως ισότιμος συνδιαμορφωτής του διαλόγου για την πολιτική του πολιτισμού είναι ένα τέτοιο ζήτημα.

Όταν το 1983 η Μελίνα Μερκούρη δημιούργησε το πρώτο περιφερειακό θεατρικό δίκτυο, το οποίο στην αρχική φάση του περιλάμβανε έξι πόλεις, στόχος ήταν η διάδοση του θεάτρου στην περιφέρεια και η πραγματοποίηση ενός ευρύτατου θεατρικού πολυκεντρισμού, ώστε να αποκτήσει η περιφέρεια πολιτιστική φυσιογνωμία και να δοθεί η ευκαιρία στους νέους της να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Με την πάροδο του χρόνου και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’90, ο θεσμός των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εξελίχθηκε με την προσθήκη και άλλων πόλεων σε αυτό το δίκτυο, αποτελώντας μία από τις πιο σημαντικές και οργανωμένες προσπάθειες της εποχής για πολιτιστική αποκέντρωση, εκδημοκρατισμό και δημιουργία κοινού.

Φέτος συμπληρώνονται 36 χρόνια λειτουργίας των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Με δεκατέσσερα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας, αξίζει να σταθεί κανείς στην ιστορία τους. Ποιοι παράγοντες τα διαμόρφωσαν, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, ποια εμπόδια συναντούν και πώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού συνδέονται με το έργο και τη λειτουργία τους, ποιο το μέλλον τους. Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με άλλους πολιτιστικούς φορείς της περιφέρειας, η σύνδεση με την τοπική κοινωνία, η στόχευση σε δικτυώσεις, η εξωστρέφεια είναι σημαντικά ζητήματα, στα οποία αξίζει να σταθούμε, προκειμένου να δούμε τη δυναμική και το μέλλον τους. Το ερώτημα πώς ένα μοντέλο που ξεκίνησε πριν 36 χρόνια θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτω από τις νέες συνθήκες και να ενταχθεί αποτελεσματικά σε έναν σχεδιασμό περιφερειακής πολιτικής σύγχρονου πολιτισμού αποτελεί τη σημερινή πρόκληση.

Η περιφερειακή πολιτική σύγχρονου πολιτισμού αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους που θέσαμε στο ΥΠΠΟΑ. Από τις πρωτοβουλίες για περιφερειακή πολιτιστική αποκέντρωση και ανάπτυξη περνάμε πλέον σε έναν σχεδιασμό, ώστε να αποκτήσει η περιφέρεια τη θέση που της οφείλουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για τους πολιτιστικούς οργανισμούς που δρουν στην περιφέρεια, για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον τους είναι κρίσιμη.

Σε αυτή τη συνάντηση, έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί. Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη δεκαετία, να βρούμε ένα πλαίσιο αναφοράς. Ένα πλαίσιο, στο οποίο η περιφερειακή πολιτική σύγχρονου πολιτισμού είναι απαραίτητη παράμετρος συγκρότησης ενός νέου πολιτισμικού μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικο-πολιτισμικής συνοχής. Η διεύρυνση του πεδίου του πολιτισμού, ώστε να συμπεριλάβει τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής και τη βιωμένη κουλτούρα, η ενθάρρυνση της συμμετοχής καλλιτεχνικών ομάδων και νέων δημιουργών, οι συμμετοχικές και συμπεριληπτικές πρακτικές, η βιωσιμότητα, η ζωντανή και συνεχώς ανατροφοδοτούμενη σχέση με την τοπική κοινωνία αποτελούν βασικούς θεματικούς άξονες στο τραπέζι του διαλόγου.

Μυρσίνη Ζορμπά
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons