Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι της Ερμούπολης λόγω του φεστιβάλ «συριανοπατώ»

Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Ερμούπολης Σύρου, προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου, λόγω του φεστιβάλ παραδοσιακού χορού «συριανοπατῶ» (βλ. ΑΔΑ: ΩΣΚΤ4653ΠΩ-90Σ), και αναφέρονται παρακάτω:

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί της οδού «Ακτή Πέτρου Ράλλη», από το ύψος της Πλατείας Κανάρη μέχρι και τη διασταύρωση με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω πραγματοποίησης παρέλασης στα πλαίσια του φεστιβάλ παραδοσιακού χορού «συριανοπατῶ».

2. Στην προαναφερθείσα οδό απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων την Παρασκευή 03-05-2019 από ώρας 19:30 έως 20:00.

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

4. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α ́261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α ́214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α ́156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α ́131).

5. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης
Tags: , , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons