9ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο του Ινστιτούτου Σύρου (16-21.9.2019) | Πρόγραμμα«ΤΟΠΙΟ: Φυσικές και Πολιτιστικές προσλήψεις»
Δευτέρα 16 - Σάββατο 21 
Σεπτεμβρίου 2019

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΡΟΥ, για 9η συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του με σκοπό να προωθήσει τα θέματα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνει, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, , την Περιφέρεια Νήσων Ν. Αιγαίου και το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «ΤΟΠΙΟ: Φυσικές και Πολιτιστικές προσλήψεις». Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί από 16 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019 στην Ιστορική Μονή Ιησουϊτών στην Άνω Σύρο και διδάσκουν σε αυτό Καθηγητές από τα ΑΕΙ της χώρας. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες και φοιτητές προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς και σε όποιους πολίτες θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά το θέμα της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου, ενώ τη θεωρητική κατάρτιση προβλέπεται να συμπληρώσει εργαστήριο πρακτικής άσκησης.

Το τοπίο, ως αντικείμενο μελέτης, μέχρι, σχεδόν τα μέσα του 20ου αιώνα, ενδιέφερε ουσιαστικά μόνο τους ζωγράφους και τους κηποτέχνες, παρά το γεγονός ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του πρώτου αιώνα, ορισμένες ειδικότητες επιστημόνων, όπως οι γεωγράφοι, είχαν ήδη αρχίσει να ασχολούνται με αυτό.

Από την δεκαετία 1960-1970, ιδίως μετά την «φοιτητική επανάσταση του '68», το ενδιαφέρον, όχι μόνο των χωρικών επιστημόνων, αλλά και αυτών των ανθρωπιστικών επιστημών, εμφανίζεται αυξημένο, με αποτέλεσμα στις ημέρες μας να εντείνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να υπεισέρχεται ακόμη και στους χώρους της Πολιτικής και του Δικαίου. Η Ευρωπαϊκή σύμβαση του τοπίου, όπως και η νομολογία που προέκυψε από αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες αναφέρονται στην φέρουσα ικανότητα του τοπίου, επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη.

Φυσικό, ήταν λοιπόν, όχι μόνο να διερευνηθεί σε βάθος το τοπίο ως ιδιαίτερα σημαντικό αισθητικό αντικείμενο, αλλά και ως πολιτιστικό αγαθό και να διευρυνθεί έτσι η έννοια του από μια απλή ''οπτική ενότητα'', όπως εθεωρείτο μέχρι πρότινος, σε μια συνολική, συλλογική αντίληψη ενός τόπου, φορέα, δηλαδή, της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου αυτού.

Σήμερα διεθνώς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλων των χωρών, ασχολούνται με το τοπίο, όχι μόνο ερευνώντας τα διάφορα είδη και τις μορφές του, αλλά εμβαθύνοντας στη σημασία που έχουν αυτά για την αναγνώριση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της ταυτότητα των τόπων.

Από τα φυσικά έως τα ανθρωπογενή τοπία, από τα τοπία των ιστορικών τόπων έως τα στηριζόμενα στα επιτεύγματα της πιο ανεπτυγμένης τεχνολογίας, σύγχρονα αστικά τοπία ή άλλα, το πεδίο έρευνας διευρύνεται συνεχώς, αφού πλέον δεν περιοριζόμαστε μόνο στις οπτικές μα προσλήψεις του χώρου και του χρόνου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με κάθε μορφή πρόσληψης, πρακτική, συναισθηματική η διανοητική. Το ηχοτοπίο, το απτικό ή το οσμητικό τοπίο, έχουν την ίδια αξία με το οπτικό, ενώ και τα άυλα στοιχεία ενός τόπου, τα παραγόμενα από τον μύθο του ή το λόγο του, δεν έχουν λιγότερη αξία από τα αισθητικά ερεθίσματα για τη διαμόρφωση και πρόσληψη της συνολικής, συλλογικής αντίληψης του.

Στο 9ο Διαπανεπιστημιακό σεμινάριο θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το τοπίο σε όλες τις διαστάσεις του και σε όλες τις δυνατές φυσικές ή πολιτιστικές μορφές πρόσληψης του.

Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του Ινστιτούτου Σύρου.


Το Εργαστήριο:

Κατά τη διάρκεια του εξαήμερου σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν στο θέμα «Οι φυσικές και Πολιτιστικές προσλήψεις στον λόφο της Άνω Σύρου» Εργαστήριο με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για τη διαμόρφωση ή βελτίωση της εικόνας του λόφου της Άνω Σύρου, θεωρώντας και αναδεικνύοντας συγκεκριμένες όψεις του οικισμού από το ευρύτερο περιβάλλον του, μέσω των υλικών και άυλων στοιχείων του τόπου

Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του Ινστιτούτου Σύρου. Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons