Επιστημονική και Τεχνική Διπλωματία: Ιστορικές Διαστάσεις μιας Σύγχρονης σχέσης (Σύρος, 4-5.7.2019)


Κάλεσμα συμμετοχής
Συντονίστρια: Μαρία Ρεντετζή, Καθηγήτρια ΕΜΠ

​Πως διαμορφώθηκε ιστορικά η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τη διπλωματία και πως αυτή η σχέση καθορίζει στρατηγικές διαπραγμάτευσης στις μέρες μας; Στα πλαίσια των ιστορικών σεμιναρίων της Ερμούπολης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αναζητούμε διεπιστημονικές απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα.

Είναι γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τη διπλωματία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εντείνεται στις μέρες μας με δεδομένες τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, ο έλεγχος των επιδημιών και η κυβερνο-τρομοκρατία. Στη μεταπολεμική περίοδο από τη μία η εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις μεταξύ των χωρών καθίστανται ολοένα και πιο πολύπλοκες και από την άλλη η επιστημονική διαδικασία διαμορφώνεται ως μια διεπιστημονική πρακτική μεγάλων πολυεθνικών ομάδων εκατοντάδων ερευνητών, οι οποίοι εργάζονται εντατικά σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς. Διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες προϋποθέτουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις και πολιτικές συμφωνίες μεταξύ χωρών. Μόλις το 2008 η Αμερικανική Ένωση για την Ανάπτυξη της Επιστήμης (AAAS) προέταξε την έννοια της επιστημονικής διπλωματίας (Science Diplomacy) ως μια καινούργια έννοια περιγραφής ενός φαινομένου με μακρά ιστορία. Η έννοια αυτή, την τελευταία δεκαετία, έχει συγκεντρώσει την προσοχή ερευνητών και ερευνητριών από όλο τον κόσμο, προερχόμενων κυρίως από το χώρο των διεθνών σχέσεων και των πολιτικών επιστημών αλλά και των εν ενεργεία διπλωματών. 

Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να προκαλέσει ένα γόνιμο και πολυ-επιστημονικό διάλογο μεταξύ και άλλων κοινοτήτων, όπως των ιστορικών της επιστήμης, των επιστημόνων, των ιστορικών της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών με όσους ασχολούνται με τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, και τη χάραξη διπλωματικών στρατηγικών. Στόχος είναι να ξεπεράσουμε τις κυρίαρχες αφηγήσεις για τη σχέση επιστήμης και εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες συχνά εξαντλούνται σε θέματα «επιβολής» της εξωτερικής πολιτικής των «ισχυρών» κρατών και σε μια εργαλειακή χρήση της επιστήμης για διπλωματικούς σκοπούς.


Σχετικά δείτε:  http://bit.ly/2IYu6DL

Ενδεικτικά θέματα:
  1. ο στρατηγικός ρόλος των διεθνών διπλωματικών οργανισμών στη διαμόρφωση της επιστήμης
  2. ο πολυεθνικός και πολυμερής χαρακτήρας των επιστημονικών συνεργασιών
  3. η υλική κουλτούρα της επιστημονικής διπλωματίας
  4. η πολυεθνική ροή της επιστημονικής γνώσης και τεχνικής ειδίκευσης μέσα από τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών
  5. ιστορικές περιπτώσεις επιστημονικής διπλωματίας
Δομή προτάσεων:

Περίληψη 300 λέξεων το ανώτερο, τίτλος, όνομα του/της συγγραφέα, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sdsyros2019@gmail.com στην οργανωτική επιτροπή μέχρι τις 7 Απριλίου 2019. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις προτάσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα είναι άμεση. Στη συνέχεια οι συγγραφείς των οποίων οι προτάσεις θα γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να στείλουν μια πρώτη μορφή του κειμένου τους (το ανώτερο 7.000 λέξεις) μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019. Όρος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι η κατάθεση του κειμένου και στόχος η τελική δημοσίευση όλων των παρουσιάσεων σ’ ένα συλλογικό τόμο. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Οργανωτική επιτροπή:
  • Μαρία Ρεντετζή, Καθηγήτρια ΕΜΠ
  • Μυρτώ Δημητροκάλη, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΜΠ
  • Λουκάς Φρέρης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ ​

Περισσότερες πληροφορίες: https://sdsyros2019.weebly.com/


Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons