Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (ΕΕΠΚ2018) μια σημαντική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινιάστηκε ως ένας νέος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια να προβληθεί η πολιτιστική κληρονομιά ως ένα από τα θεμελιώδη συνεκτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ειδικά υπό το πρίσμα των σοβαρών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινότητα σήμερα.

Η πρωτοβουλία αυτή και η επιτυχής υλοποίησή της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύει την πολιτική επιλογή να αντιμετωπιστούν οι διασυνοριακές προκλήσεις με γνώμονα τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτιστική κληρονομιά, ως φορέα ιδεών και νοημάτων, ένα μοναδικό εργαλείο για γόνιμο διαπολιτισμικό διάλογο.

Βασικοί στόχοι του Έτους αφορούσαν την ανταλλαγή καλών πρακτικών προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση συνεργειών μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικών πολιτικών, την ενίσχυση στρατηγικών περιφερειακής/τοπικής ανάπτυξης επικεντρωμένων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και την προώθηση της συμβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, με έμφαση στα παιδιά, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις τοπικές κοινότητες και το δυσπρόσιτο κοινό.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με μια σειρά στοχευμένων δράσεων των Υπηρεσιών του, αλλά και απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους τους φορείς που προάγουν τον πολιτισμό στη χώρα μας, παρακίνησε τη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που προέβαλαν τα στοιχεία που διαμορφώνουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, ανέδειξαν τις πτυχές της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και συνέδεσαν την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή δημιουργία, ενθαρρύνοντας παράλληλα την απρόσκοπτη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των πληθυσμιακών ομάδων στα πολιτιστικά αγαθά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 υπήρχε η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για ένταξη δράσεων στο ΕΕΠΚ2018 και το σήμα του έτους πήραν τελικά 130 δράσεις, από τις οποίες οι σαράντα κατατέθηκαν από Υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Α., στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις σε συνεργασία με τρίτους, οι δε υπόλοιπες αποτελούσαν πρωτοβουλία άλλων φορέων.


Διαβάστε επίσης:
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons