Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα σε Φοίνικα και Αγκαθωπές λόγω του Syros Aquathlon 2018

Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Φοίνικα Σύρου και Αγκαθωπών Σύρου, προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου όπως φαίνεται στην σχετική ΑΔΑ: ΨΠΛΞ4653ΠΩ-38Π, όπου αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σύρου.
2. Την Αριθ. Φακέλου: 512.7/2014/Αριθ.Σχεδίου/1000/10-3-2014 Διαταγή Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. Β'.
3. Την από 9-2-2018 (αριθ.πρωτ: 931/13-2-2018 εισερχόμενης αλληλογραφίας Λ/Χ ΣΥΡΟΥ) αίτησή Ναυτικού Ομίλου Σύρου.
4. Το Αριθ. Πρωτ.: 16955/07-8-2018 έγγραφο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Φοίνικα Σύρου και Ποσειδωνίας Σύρου, λόγω διεξαγωγής των αγώνων "SyrosAquathlon" 2018.

2. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων το Σάββατο 15-9-2018 από ώρα 16:30 έως ώρα 19:30 και την Κυριακή 16-9-2018 από 08:30 έως 10:30 επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Φοίνικα, θέση «ΨΑΧΝΟ», καθώς και την Κυριακή 16-9-2018 από ώρα 11:00 έως ώρα 12:15 επί της που διέρχεται από τις εγκαταστάσεις ΠΝΒ/ΣΥΡΟΥ, περιοχή Αγκαθωπών Σύρου.

3. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση των αποκλεισμένων οδών, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών καθώς και των οχημάτων στις παρακείμενες οδούς.

4. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α'261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α'214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α'156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α'131).

5. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης
Tags: , , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons