Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στο λιμάνι της Ερμούπολης

Σε λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Ερμούπολης Σύρου, προχωρά το Λιμεναρχείο Σύρου όπως φαίνεται στην σχετική ΑΔΑ: ΩΕΧ04653ΠΩ-Ι05, όπου αναφέρονται τα παρακάτω:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σύρου. 
2. Την Αριθ. Φακέλου: 512.7/2014/Αριθ.Σχεδίου/1000/10-3-2014 Διαταγή Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. Β΄. 
3. Το αριθ.πρωτ: 2197/3-7-2018 έγγραφο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Τη λήψη εκτάκτων μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης Σύρου ως ακολούθως: 

Στάθμευση Ε.Ι.Χ. (ταξί) επί της παραλιακής οδού ΑΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, στην ακριβή θέση έμπροσθεν καταστήματος “EUROBANK”, καθώς και στο χώρο ολιγόλεπτης στάθμευσης βορείως του λιμένα Ερμούπολης Σύρου, στις θέσεις που ήδη έχουν καθορισθεί για τα εν λόγω οχήματα, κατά τις ημέρες Κυριακή 8-7-2018 και Δευτέρα 9-7-2018 και ώρες από 17:00 έως 23:59. 

2. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α΄214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α΄156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α΄131). 

3. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.- 


Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
Πλωτάρχης Λ.Σ.  ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons