Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 ανήκει σε όλους μας!

Το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η έναρξη του οποίου ανακοινώθηκε επισήμως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτισμού στις 7 Δεκεμβρίου 2017 στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνει την καθημερινή μας ζωή. Μας περιβάλλει στις πόλεις και στα χωριά, στα φυσικά τοπία και στους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μόνο στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στα αντικείμενα, αλλά και στις λαϊκές τέχνες που μαθαίνουμε από τους προγόνους μας, στις ιστορίες που διηγούμαστε στα παιδιά μας, στο φαγητό που απολαμβάνουμε και στις ταινίες που βλέπουμε και στις οποίες αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας.

Η πολιτιστική κληρονομιά συνδέει τους λαούς της Ευρώπης μέσα από την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες τους. Αντιπροσωπεύει επίσης τον πλούτο και την ποικιλομορφία των πολιτιστικών μας παραδόσεων. Πρέπει να κατανοούμε, να διαφυλάσσουμε και να τιμούμε την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας. Ωστόσο, η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο το κληροδότημα του παρελθόντος. Μας βοηθά επίσης να διαμορφώσουμε την πορεία μας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας.

Το 2018 θα πραγματοποιηθεί μια πρωτοφανής σειρά από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στην πολιτιστική τους κληρονομιά και να ασχοληθούν περισσότερο με αυτήν, να ενθαρρυνθεί η προβολή και η αναγνώριση της πλούσιας κληρονομιάς της Ευρώπης και να ενισχυθεί το αίσθημα του ανήκειν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. 


Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΜΑΣ:ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΣΥΝΑΝΤΆΤΟ ΜΈΛΛΟΝ

ΓΙΑΤΙ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;

Η πολιτιστική κληρονομιά ενώνει τους ανθρώπους και συμβάλλει στη διαμόρφωση συνεκτικότερων κοινωνιών. Δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας σε πόλεις και περιφέρειες και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις επαφές της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο. Παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για την Ευρώπη, αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί με καλύτερο τρόπο - και το Έτος αυτό αποτελεί ευκαιρία για να κάνουμε ακριβώς αυτό.

Το Έτος εστιάζει στα παιδιά και στους νέους, οι οποίοι είναι οι μελλοντικοί θεματοφύλακες της κληρονομιάς μας για τις επόμενες γενιές. Δίνεται έμφαση στην εκπαιδευτική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη συμβολή της στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του Έτους προωθούνται επίσης έξυπνοι τρόποι διατήρησης, διαχείρισης και περαιτέρω χρήσης της κληρονομιάς της Ευρώπης.

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι σημαντική για την Ευρώπη

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις, από αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες έως περιβαλλοντικές απειλές και το λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα το σημαντικό δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της; Με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την πολιτιστική μας κληρονομιά διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε αυτήν, ανεξαρτήτως προέλευσης;

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί άριστη ευκαιρία για να εξετάσουμε τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του τομέα αυτού.

Τι θα συμβεί το 2018;

Στη διάρκεια του έτους αυτού θα πραγματοποιηθούν χιλιάδες εορταστικές και άλλου είδους εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν σε κράτη μέλη, δήμους και περιφέρειες της EE θα συμπληρωθούν από διακρατικά έργα χρηματοδοτούμενα από την EE. Το 2018 έργα πολιτιστικής κληρονομιάς θα χρηματοδοτηθούν μέσω των προγραμμάτων «Erasmus+», «Ευρώπη για τους Πολίτες», «Ορίζοντας 2020» και άλλων προγραμμάτων της EE. Επίσης, έχει ήδη δημοσιευτεί ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», για χρηματοδότηση έως 25 έργων διακρατικής συνεργασίας.

Το Έτος θα κατέχει επίσης εξέχουσα θέση στις ακόλουθες δραστηριότητες πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο EE.
 • Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελούν βασική ευρωπαϊκή δραστηριότητα που διοργανώνεται κάθε φθινόπωρο. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περισσότερες από 70 000 εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι.
 • Το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει απονεμηθεί σε 29 τοποθεσίες που αποτελούν ορόσημα για τη δημιουργία της σημερινής Ευρώπης, καθώς αναδεικνύουν και συμβολίζουν τις αξίες και την ιστορία της Ευρώπης.
 • Κάθε χρόνο, δύο πόλεις ανακηρύσσονται Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Ευρώπης. Το 2018 πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι η Βαλέτα (Μάλτα) και το Leeuwarden (Κάτω Χώρες).
 • Τα βραβεία της EE για την πολιτιστική κληρονομιά/ βραβεία Europa Nostra αναγνωρίζουν σε ετήσια βάση βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διατήρηση, τη διαχείριση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επικοινωνία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τι θα γίνει μετά το 2018;

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα αφήσουν το αποτύπωμά τους και μετά το 2018, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Unesco και άλλους εταίρους θα δρομολογήσουν μακροπρόθεσμα έργα γύρω από 10 θέματα (10 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες). Σ' αυτά περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τη συμμετοχή σχολείων, έρευνα σχετικά με καινοτόμες λύσεις για την περαιτέρω χρήση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς ή δραστηριότητες καταπολέμησης του λαθρεμπορίου πολιτιστικών αγαθών. Στόχος είναι να επέλθει πραγματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε, προστατεύουμε και προάγουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, και να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα έχει οφέλη για τους πολίτες πιο μακροπρόθεσμα.

Οι 10 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αντιστοιχούν σε τέσσερις αρχές, οι οποίες ορίζουν αυτό που αντιπροσωπεύει η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά: συμμετοχή, βιωσιμότητα, προστασία και καινοτομία.

Πως μπορώ να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς;

 • Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Έτους για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις: http://europa.eu/cultural-heritage
 • Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Έτους που περιλαμβάνει νέα και δημοσιεύσεις.
 • Ακολουθείστε τους λογαριασμούς για το Έτος στο Facebook: facebook.com/CreativeEuropeEU/ και στο twitter: @europe_creative
 • Μοιραστείτε τις απόψεις σας χρησιμοποιώντας το hashtag #EuropeForCulture
 • Επικοινωνήστε με τους εθνικούς συντονιστές στη χώρα σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις.
 • Εξασφαλίστε το σήμα για το έργο σας! Το σήμα του Ευρωπαϊκού Έτους θα είναι διαθέσιμο για εκδηλώσεις και έργα που συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους.
 • Δείξτε τη στήριξή σας και διαδώστε το μήνυμα!


Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons