13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017 στη Σύρο (10-12.11.2017)

Η ΕΟΚΙΝ διοργανώνει το 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017 στη Σύρο, από 10-12 Νοεμβρίου 2017. Την υλοποίηση της οργάνωσης και διεξαγωγής, για την ΕΟΚΙΝ, έχει αναλάβει ο ΑΣ ΚΕΝΤΟ ΣΥΡΟΥ.

Τόπος διεξαγωγής:
Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 84100 Σύρος)

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα (ΕΟΚΙΝ) ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση των πολεμικών τεχνών του Ιαπωνικού Ξίφους - Kendo, Iaido, Jodo, Naginata - στην Ελλάδα. Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στον Βόλο Μαγνησίας, Ιερολοχιτών 63, Βόλος, 38334

Η ΕΟΚΙΝ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Kendo (European Kendo Federation - EKF) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Kendo (International Kendo Federation - FIK). Με την ιδιότητα της αυτή, αθλητές της ΕΟΚΙΝ συμμετέχουν τακτικά στα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Kendo και Iaido, που οργανώνουν οι παραπάνω Ομοσπονδίες.

Πρόγραμμα του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo 2017:

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 

19:00-20:30 | Εξάσκηση Kendo (jigeiko) με την παρουσία των προσκεκλημένων sensei

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 

08:15-08:45 | Έλεγχος shinai
09:00 | Τελετή έναρξης
09:15-17:30 | Ατομικές Κατηγορίες - Απονομές επάθλων

18:00 | Εξετάσεις Kendo 1 kyu & 1-3 dan

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 

08:00-08:30 | Έλεγχος shinai
08:45 | Έναρξη αγώνων
09:00-13:30 | Ομαδική Κατηγορία - Απονομές επάθλων - Τελετή λήξης

Σημείωση: είναι δυνατή η τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος για την επωφελέστερη αξιοποίηση του διατιθέμενου χρόνου.

Αγωνόδικος επιτροπή:
Αλυτάρχης αγώνων: Μαυρίκος Μιχαήλ
Αναπληρωτής: Φρέρης Ιωάννης
Υπεύθυνος Γραμματείας: Κατραμάδου Ευφημία
Υπεύθυνος Διαιτησίας: Καλκόβαλης Δημήτριος

Γραμματεία (Χρονομέτρες - Καταγραφείς Αποτελεσμάτων – Εκφωνητές - Επιτήρηση shiaijo):
Όπως θα καθορισθούν.

Διαιτητές: 
Grivas Mark Christ, ΗΠΑ, 7 dan, kyoshi
Castelli Donatella, Ιταλία, 7 dan, kyoshi
Maes Christiaan, Βέλγιο, 6 dan, renshi
Arabadjiyski Alexander, Βουλγαρία, 6 dan 
Καλκόβαλης Δημήτριος, Ελλάς,5 dan 
Δροσουλάκης ΣΓ, Ελλάς, 4 dan 
Ματζάρας Κωνσταντίνος, Ελλάς, 4 dan 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, κατά την κρίση του Υπευθύνου Διαιτησίας, είναι δυνατή η πρόσθεση στον ανωτέρω πίνακα επιπλέον καταλλήλων διαιτητών.

Ιατρός Αγώνων:
Οικονομίδης Τηλέμαχος

Κατηγορίες Συμμετεχόντων:
1. Ομαδική Μικτή
2. Ατομική Ανδρών Dan
3. Ατομική Γυναικών (4 Kyu και άνω)
4. Ατομική Ανδρών Kyu (4 Kyu και άνω)
5. Εφηβική μικτή (13-15 ετών)
6. Παιδική Μικτή (8-12 ετών)

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν, σε όλες τις κατηγορίες, σε δύο φάσεις, Προκριματική φάση με Pools των 3 ή 4 αθλητών / ομάδων, από όπου προκρίνονται οι δύο πρώτοι εκάστου Pool και Τελική φάση με το σύστημα KNOCK OUT.

Διάρκεια αγώνων: 
  • 3 λεπτά | Κατηγορία 5- 6
  • Προκριματική Φάση: 4 λεπτά | Κατηγορία 1-2-3-4
  • ΚΟ Φάση: 4 λεπτά | Κατηγορία 1-2-3-4
  • Ημιτελικοί - Τελικοί: 5 λεπτά | Κατηγορία 1-2-3-4
Δήλωση συμμετοχών:
Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες είναι η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή δηλώσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα δεν θα γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία ταμειακής τακτοποίησης συμμετοχών για όλες τις κατηγορίες είναι η Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017.

Δελτία συμμετοχής, σύμφωνα με το πρότυπο της παρούσης προκήρυξης, θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα στον οργανωτή Σύλλογο ΑΣ ΚΕΝΤΟ ΣΥΡΟΥ e-mail printezism@yahoo.gr με κοινοποίηση στον Γεν. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ, eokin.sec@gmail.com (περαιτέρω διανομή συμμετοχών σε ΤΕ Kendo με μέριμνα του Γεν. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ).

Κλήρωση

Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 2/11/2017 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του ΑΣ ΑΓΕΜΑΧΟΣ, Άρτης 20, Νέα Φιλαδέλφεια.
Την Επιτροπή κληρώσεως αποτελούν οι Νικολούζος Ν., Τσίντζα Α., Καραγιάννης Α. (αναπληρωματικός Ψαλτάκης Ι.). Στην κλήρωση δύνανται να παραστούν μόνον εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συλλόγων, ένας ανά σύλλογο και τα μέλη της ΤΕ Kendo της ΕΟΚΙΝ.

Ενστάσεις

1. Τυχόν υποβολή ενστάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται, προ της έναρξης των αγώνων στον Πρόεδρο ΤΕ Kendo και μετά την τελετή έναρξης στην Αγωνόδικο Επιτροπή.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς, αναφέρονται σε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο και περιγράφεται συνοπτικά, υπογράφονται και υποβάλλονται μόνον από τον καθορισθέντα εκπρόσωπο του Συλλόγου.
3. Ένσταση που αφορά στην διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα, θα πρέπει να υποβάλλεται προ της ενάρξεως του συγκεκριμένου αγώνα.
4. Κάθε υποβολή ενστάσεως συνοδεύεται από υποβολή Παράβολου ενστάσεως ποσού 50 ευρώ, υπέρ του Ταμείου της ΕΟΚΙΝ.

Επισημάνσεις

1. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο "The Regulations of Kendo Matches and its Refereeing (Revised December 7th, 2006 - "The Regulations")", που έχει εκδοθεί από την International Kendo Federation (F.I.K.), εκτος εάν υπάρχουν ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις πιο κάτω.
2. Για την κατάταξη στα pools της προκριματικής φάσεως, θα ισχύσουν οι κανόνες της European Kendo Federation, EKF, όπως αυτοί ίσχυσαν στο τελευταίο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kendo, 28 EKC 2017 Budapest, οι οποίοι και αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης Προκήρυξης.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι κάτοχοι έγκυρου Βιβλιαρίου ΕΟΚΙΝ, θεωρημένου για το 2017. Ομοίως οι σύλλογοι, αθλητές των οποίων συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει για το 2017 προ της ενάρξεως του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo 2017.
4. Επιτρέπεται η, χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, συμμετοχή αθλητών στις ατομικές κατηγορίες. Στην Ομαδική κατηγορία κάθε σύλλογος συμμετέχει με μία πενταμελή ομάδα συν δύο αναπληρωματικούς, τα ονοματεπώνυμα των οποίων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί με την σχετική δήλωση συμμετοχής.
5. Οι συμμετέχοντες αθλητές, σε όλες τις κατηγορίες πλην παιδικής & εφηβικής, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η συμμετοχή σε αθλητές άνω των 16 ετών μόνον με την έγγραφη συγκατάθεση του γονέως ή κηδεμόνος.
6. Η συμμετοχή στην παιδική κατηγορία αφορά ηλικίες 8-12 ετών και στην εφηβική 13-15 ετών, συμπληρωμένα κατά την ημερομηνία του Πρωταθλήματος.
7. Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να φέρουν ενδυμασία (keikogi & hakama) ενιαίου χρώματος, μπλε ή λευκή. Μη συμμόρφωση με την προβλεπόμενη ενδυμασία συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητού στον αγώνα.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ (ΚΕΙΚΟ) ΚΕΝDO

Κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo θα πραγματοποιηθεί Εξάσκηση (keiko), σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου «Δημήτριος Βικέλας» (Ηρώων Πολυτεχνείου 19 84100 Σύρος). Την εξάσκηση θα διευθύνει ο Grivas M. sensei 7 Dan kyoshi, βοηθούμενος από τους προσκεκλημένους δασκάλους και λοιπούς παρόντες 6 dan και άνω.
Η συμμετοχή στην Εξάσκηση (keiko) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όσους θα συμμετάσχουν στο 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017 και τις εξετάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KENDO 1 Kyu & 1-3 Dan

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, στις 18:00 και στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας», θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για Kendo 1 Kyu & 1-3 Dan, τις οποίες διοργανώνει η ΕΟΚΙΝ.

Τις Εξεταστικές Επιτροπές θα στελεχώσουν:
α. Για την εξέταση 1 kyu: όπως θα καθορισθεί.
β. Για την εξέταση 1- 3 dan: όπως θα καθορισθεί.

Για την πληρέστερη διεξαγωγή των εξετάσεων παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες / κατευθύνσεις:
α. Η οργάνωση των εξετάσεων θα υλοποιηθεί από τον Υπεύθυνο εξετάσεων της ΤΕ Kendo.
β. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο για τις εξετάσεις, ήτοι για 1 kyu έξη μήνες από 2 Kyu και για 1, 2, 3 Dan, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, από 1 kyu, 1 Dan, 2 Dan αντίστοιχα.
γ. Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στον Ειδικό Γραμματέα ΕΟΚΙΝ, Χρήστο Αναγνωστόπουλο, μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, με e-mail eokin.depsec@gmail.com . Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
δ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00, να προσκομίσουν στην Γραμματεία Εξετάσεων (η οποία θα λειτουργεί στον χώρο του σεμιναρίου), έγκυρο βιβλιάριο ΕΟΚΙΝ, Κίτρινη κάρτα EKF (κάτοχοι 1 Dan και άνω) και να καταβάλουν τα αναλογούντα ποσά εξέταστρων (1 kyu & 1 dan 20€, 2 dan 25€, 3 dan 30€) κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΟΚΙΝ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
ε. Η συμμετοχή στην εξάσκηση (KEIKO) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις.
στ. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες, προ της αναχωρήσεως από τον χώρο των εξετάσεων, θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα ποσά καταχώρησης (1 kyu & 1 dan 10€, 2dan 15€, 3 dan 20€) και να παραδώσουν -οι επιτυχόντες 1 dan μόνον- δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας. Μη έγκαιρη συμμόρφωση θα έχει ως συνέπεια τη μη καταχώρηση του αποτελέσματος των εξετάσεων.
Τυχόν ερωτήματα ή απορίες να απευθύνονται στον Ειδ. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ, Χρήστο Αναγνωστόπουλο, (eokin.depsec@gmail.com).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Συμμετοχή σε Εξάσκηση (keiko) & Πανελ. Πρωτάθλημα Ενήλικες, Ατομικό: 35 €
2. Συμμετοχή σε Πανελ. Πρωτάθλημα Ομαδικό ανά ομάδα: 50 €
3. Συμμετοχή σε Εξάσκηση (keiko) & Πανελ. Πρωτάθλημα, Παιδιά & Έφηβοι: 20 €
4. Συμμετοχή σε Εξάσκηση (keiko) μόνον: 5 € / ημέρα συμμετοχής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνολικό ποσό ανά σύλλογο, με τις συνδρομές συμμετοχής, Εξάσκηση (keiko) και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για τα μέλη που θα συμμετάσχουν στους αγώνες, θα πρέπει να έχει κατατεθεί ανυπερθέτως μέχρι Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στο λογαριασμό:

Τράπεζα 
EUROBANK

Αρ. Λογαριασμού-IBAN 
GR5202607200000730200068139

Όνομα Δικαιούχου 
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Προσοχή να αναφέρονται στοιχεία καταθέτου.

Παράλληλα Αναλυτική Κατάσταση Κόστους Συμμετοχών, όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι σχετικές συνδρομές συμμετοχής κατά άτομο, θα πρέπει να αποσταλεί, μέχρι την αυτή ημερομηνία, στον Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής, Μάρκο Πρίντεζη του Τζώρτζη, e-mail: printezism@yahoo.gr

Συμμετοχή στην κλήρωση του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2017 δεν είναι δυνατή αν δεν έχει τακτοποιηθεί η καταβολή του κόστους συμμετοχής των συμμετεχόντων αθλητών.

Η συμμετοχή ΜΟΝΟΝ στην εξάσκηση (keiko) είναι δυνατή με επιτόπου καταβολή της συνδρομής συμμετοχής και χωρίς πρότερη ενημέρωση οργανωτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ

Τα παρακάτω ξενοδοχεία προτείνονται για την διαμονή των συμμετεχόντων στο Πρωτάθλημα (κατά σειρά προσέγγισης στο Αθλητικό Κέντρο):
α. Hotel Halaris www.hotelhalaris.gr
β. Esperance Rooms www.esperance.gr/index.html
γ. Diogenis Hotel, www.diogenishotel.com/
δ. ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Hotel www.palladion-hotel.com
ε. HERMES Hotel, http://hermes-syros.com
στ. Nisaki Hotel www.hotelnisaki.gr

Κράτηση δωματίων με μέριμνα συμμετεχόντων.

Πληροφορίες δρομολογίων πλοίων: www.openseas.gr . Επειδή, βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία με τη Blue Star Ferries για εκπτώσεις στα εισιτήρια των συμμετεχόντων στο Πρωτάθλημα, συνίσταται η μη άμεση κράτηση / έκδοση εισιτηρίων μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόμενη με την διοργάνωση του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo 2017 (Σεμινάριο / Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρίντεζη Μάρκο, κιν 6948458802, e-mail: printezism@yahoo.gr και Σκούρτη Φάνη, κιν. 6945174878, 6955994278,e-mail: skoyrti@gmail.com.

Σ.Γ. Δροσουλάκης
Πρόεδρος ΕΟΚΙΝ 

Ι.Δ. Ψαλτάκης
Γεν. Γραμματέας ΕΟΚΙΝ

Πηγή: eokin.gr
Tags:

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons