ΗΜΕΡΙΔΑ: «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL14)»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Νήσων Αιγαίου (EL14)

H Ειδική Γραμματεία Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
και η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ & της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 /2010
όπως ισχύει, σας προσκαλούν σε:

ΗΜΕΡΙΔΑ

με θέμα: «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Νήσων Αιγαίου (EL14)»

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017, 9.30 π.μ. 
Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων
Απόλλωνος και Λαδοπούλου, Ερμούπολη

-------------
Η ενεργός συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας προκειμένου η διαδικασία της διαβούλευσης να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για τη διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Πληροφορίες για τη διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ για τις πλημμύρες (http://floods.ypeka.gr).

Ειδικότερα, το κείμενο του Προσχεδίου του Σχεδίου Διαχείρισης μπορείτε να το βρείτε στον ανωτέρω ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ.

Πληροφορίες
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Τηλ.: 2131515417, 2131515419
e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons