Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2017

Η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ θα πραγματοποιήσει και φέτος το Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙIΕ/ΕΙΕ) στην Ερμούπολη της Σύρου. 

Το σεμινάριο της ομάδας INFOSTRAG θα διεξαχθεί από το πρωί της Παρασκευής 7 Ιουλίου έως το πρωί της Κυριακής 9 Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Θα περιλαβάνει 4 θεματικές ενότητες (Παρασκευή πρωί, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα) και μια γενική συζήτηση (Κυριακή πρωί). 

Η θεματολογία του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization)
  • Έξυπνη Πόλη (Smart City)
  • Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας
  • Επιπτώσεις του φαινομένου της αυτοματοποίησης της χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας στην οικονομία, στην οργάνωση της εργασίας και στην απασχόληση
  • ΤΠΕ και νέες τάσεις στην Εκπαίδευση
  • Ανοιχτά Δεδομένα για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons