Καταστροφή αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου ΣύρουΜετά από έγκριση των Γ.Α.Κ., η Δ/νση Γραμματείας, θα προβεί στην καταστροφή αρχειακού υλικού και συγκεκριμένα: 
  • ποινικών δικογραφιών Μονομελούς Πλημ/κείου Σύρου, Τριμελούς Πλημ/κείου Σύρου, Μ.Ο.Δ. Σύρου, Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, δικογραφιών βουλευμάτων, από 1980 ως και 2005. 
  • πολιτικών δικογραφιών Μονομελούς και Πολυμελούς, από 1980 ως και 2010 (εκτός των προτάσεων) 
  • πρακτικών διαφόρου ύλης από 1980 ως και 2010 και 
  • ματαιωθεισών δικογραφιών, περιόδου 1980 έως και 2005. 
Εν αναμονή της Υπουργικής απόφασης, η οποία θα επικυρώσει την έγκριση των Γ.Α.Κ., γνωρίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο, δικηγόρο ή διάδικο, ο οποίος επιθυμεί να παραλάβει σχετικά ή αντίγραφα από το προς καταστροφή υλικό, ότι αυτό (το υλικό) θα είναι στη διάθεσή του, για έναν μήνα από σήμερα.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ουρανία – Αικατερίνη Κώτσιου
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons