Πρόσκληση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης προσκαλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τους φορείς και τους δημότες της πόλης, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, η οποία βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 6, με μοναδικό θέμα:

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

(σύμφωνα με την αριθμ. 79/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Δούναβης
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons