Ο "Άτλαντας των Νησιών", ένας πολύτιμος θησαυρός γνώσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένας πολύτιμος θησαυρός γνώσης για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στα νησιά μας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο «Άτλαντας των νησιών» παρουσιάστηκε την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από τους δύο αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εργάστηκαν για τη συγγραφή του, τον Γιάννη Σπιλάνη, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και τον Θανάση Κίζο, από το Τμήμα Γεωγραφίας.

Ο «Άτλαντας» επιχειρεί για πρώτη φορά να αποτυπώσει τα βασικά θέματα που απασχολούν τα νησιά και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία για τα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, τις δημογραφικές εξελίξεις, την οικονομία, την απασχόληση, τον αγροτικό και τουριστικό τομέα, τις μεταφορές, κ.α. Αναλύει τους παράγοντες που συνθέτουν την ζωή στα νησιά του Αρχιπελάγους, παρουσιάζει τα αποτελέσματα με διαγράμματα, χάρτες και πίνακες, εκτιμά τις μελλοντικές προοπτικές και διατυπώνει προτάσεις για μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν με γνώμονα την νησιωτικότητα.

Ενδεικτικός χάρτης

Ο «Άτλαντας των νησιών» βασίζεται σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία επεξεργάστηκε το Αρχιπέλαγος, το πρόγραμμα τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου για την Νησιωτικότητα. Η έκθεση αυτή μπορεί να υποστηρίζει πολιτικές για παρεμβάσεις είτε στο θεσμικό επίπεδο, είτε για παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του ανθρωπογενούς, ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση και τις Τοπικές Κοινωνίες, όσο και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την χάραξη πολιτικής.
Αν δεν γνωρίσουμε τα νησιά, πως θα λύσουμε τα προβλήματά τους;

Στον πρόλογο του «Άτλαντα» ο Γιάννης Σπιλάνης και ο Θανάσης Κίζος υπογραμμίζουν ότι «η σοβαρή ενασχόληση με τα νησιά απαιτεί από τη μία πλευρά τη θεωρητική τεκμηρίωση των ιδιαιτεροτήτων του νησιωτικού χώρου και των πολιτικών εκείνων που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που πηγάζουν από τα χαρακτηριστικά αυτά αξιοποιώντας τις σύγχρονες ευκαιρίες και προκλήσεις και από την άλλη πλευρά τη συστηματική τεκμηρίωση με δεδομένα σε ότι αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά των νησιών, τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις αλλά και την κατάσταση του περιβάλλοντος».

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον «Άτλαντα των νησιών», ο οποίος διατίθεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.


Πηγή: aplotaria.grTags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons