7ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο του Ινστιτούτου Σύρου (26/6-1/7/2017)Το Ινστιτούτο Σύρου, για 7η συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του με σκοπό να προωθήσει τα θέματα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νήσων Ν. Αιγαίου και το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ: Φυσικές και Πολιτισμικές ποιότητες». 

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί από 26 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2017 στην Ιστορική Μονή Ιησουϊτών στην Άνω Σύρο και διδάσκουν σε αυτό Καθηγητές από τα ΑΕΙ της χώρας. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες και φοιτητές προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς και σε όποιους πολίτες θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά το θέμα της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου, ενώ τη θεωρητική κατάρτιση προβλέπεται να συμπληρώσει εργαστήριο πρακτικής άσκησης και έκθεσης σπουδαστών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, με θέμα: Από τη Χαρτογράφηση στο Σχεδιασμό.

Εδώ και χρόνια γίνονται προσπάθειες απόδοσης και χαρτογράφησης των ποιοτικών διαστάσεων του τόπου και των τοπίων του. Με τα παραδοσιακά μέσα αυτές οι διαστάσεις είχαν περιορισμένες δυνατότητες καταγραφής και απόδοσης. Η ψηφιακή τεχνολογία σήμερα, παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες ώστε, τουλάχιστον τα ερεθίσματα που δημιουργούνται από αυτές τις ποιότητες, να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να χαρτογραφηθούν πιο εύκολα. Έτσι μονάδες τέτοιων ερεθισμάτων, όπως μορφήματα, όλων των ειδών (ηχητικά, αφής, οσμητικά κ.λ.π), πραξιακές μονάδες (πραξίματα) ή χρονικές (χρονήματα) μπορούν πλέον να χαρτογράφονται και τελικά να επικοινωνούνται. Γιατί ο Τόπος δεν είναι μόνο τα χωρικά του δεδομένα αλλά και οι χρονικότητές του και ο Λόγος και Μύθος που οι άνθρωποί του δημιουργούν καθώς και οι δραστηριότητες και τα έργα τους.

Στόχος του σεμιναρίου να συγκεντρωθούν και παρουσιαστούν όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες από τις παραδοσιακές μέχρι τις πιο σύγχρονες και η ταχεία εξέλιξή τους, να διαφανεί η εξέλιξη και η πορεία της χαρτογραφικής διαδικασίας, με απώτερο στόχο τη χρήση της στο σχεδιασμό. Για να μπορέσει ο σχεδιασμός να συμπεριλάβει όχι μόνο τις πρακτικές λειτουργίες αλλά και τις ψυχονοητικές, συναισθηματικές, ιδεολογικές και αντιληπτικές.

Σκοπός του, είναι να αποτελέσει το σεμινάριο βοήθημα, πλαίσιο και πηγή έμπνευσης έρευνας και αναφοράς, σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε αυτό της εφαρμογής για όσους ασχολούνται με την πολεοδομική ανάλυση και σχεδιασμό καθώς και την αρχιτεκτονική συνθετική διαδικασία. Θα μπορούν να ενημερωθούν για το τι σημαίνει αντιληπτική χαρτογράφηση μέσω ορισμών και εννοιών που άπτονται του αντικειμένου και μέσω της ιστορικής αναδρομής των κυριότερων θεωριών και πρακτικών, να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις και να δουν την εφαρμοσμένη ανάγνωση τόπων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Ειδικότερα, μέσα από την εξυπηρέτηση της διπολικής σκοπιμότητας, διδακτικής-εκπαιδευτικής από τη μία και πληροφοριακής από την άλλη, επιτυγχάνεται η δημιουργική ένταξη των ποιοτικών- άϋλων δεδομένων στο σχεδιασμό και τη σύνθεση.
Ακόμα θα αναλυθούν και θα εξηγηθούν ποιοτικές διστάσεις του τοπίου, λιγότερο διαδεδομένες και άρα όχι πολύ γνωστές ή κατανοητές. Παραδειγματικά αναφέρουμε την οσμητική απόδοση ενός τόπου (οσμητικό τοπίο), την απτική (τοπίο αφής) αλλά και τη βαθύτερη εκείνη σχέση του κάθε ατόμου και την ιδιαίτερη αντίληψη που αυτό σχηματίζει για ένα τόπο (εσωτερικό τοπίο).


Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.6.2017

09.00 - 10.00 | ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -Χαιρετισμοί
10.00 - 11.00 | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Πρόεδρος Ινστιτούτου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ / «Χώρος, Τόπος, Τοπίο»
11.00 - 11.45 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΣΗ, Αρχιτέκτων, πρ. εκπ.. ΤΕΙ Αθηνών / «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ: Αναζητώντας την εικόνα της πολλαπλότητας του»
11.45 - 12.15 | Διάλειμμα- Καφές
12.15 - 13.00 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δρ, ΤΕΠΑΚ, Digital Heritage Research Lab, Ερευνητής Marie Curie (PostDoc)M. / «Ψηφιακή καταγραφή συναισθημάτων τοπίου»
13.00 - 13.45 | ΣΜ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ- ΦΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων Μηχ. Υπ.Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης και ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Αρχιτέκτων / «Ο τόπος ως πυκνωτής Μύθου και Λόγου, στο χώρο και στο χρόνο»
13.45 - 14.30 | ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΑΡΑ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

20.00 - 21.00 | ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠ / «Από τη Χαρτογράφηση στο Σχεδιασμό»

ΤΡΙΤΗ 27.6.2017

09.00 - 09.45 | ΣΜ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ- ΦΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων Μηχ. Υπ,.Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης / «Χαρτογράφηση των άυλων στοιχείων της πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου»
09.45 - 10.30 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης / «Το οσμητικό τοπίο και η χαρτογράφησή του» 10.30 - 11.00 | Διάλειμμα- Καφές
11.00 - 11.45 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Περιβαλλοντολόγος, Διδάκτωρ ΕΜΠ / «Χαρτογράφηση τοπίου μέσω της εφαρμογής GIS»
11.45 - 13.00 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.6.2017

Ειδικό αφιέρωμα: Η Χαρτογράφηση σε εμπόλεμους τόπους. Παρουσίαση τριών τόπων, με διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, διαφορετικές θρησκείες και διαφορετικές πολιτικές, με εργαλείο τη χαρτογράφηση.

09.00 - 09.45 | ΝILLY R HARAG, Liminal Architecture Research Unit, Department of Architecture, Bezalel academy of arts and design, Jerusalem, Israel / «Liminal Grounds: Mapping the Israel/Lebanon border»
09.45 - 10.30 | RANIA SASSINE, Department of Architecture, ALBA University, Beirut, Lebanon / Mapping the remains of war in Beirut»
10.30 - 11.00 | Διάλειμμα- Καφές
11.00 - 11.45 | ELENA KONSTANTINIDOU, Assistant Professor, Department of Architectural Design, NTUA / «Mapping contested sites: The case of Cyprus»

11.45 - 13.30 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29.6.2017

09.00 - 09.45 | ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Erik. Καθηγήτρια ΕΜΠ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Ε.ΔΙ.Π. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. Δρ. ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης / «Χαρτογράφηση της αντιληπτικής δομής του τόπου. Η οδός Αιόλου»
09.45 - 10.30 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΑΡΒΟΥΤΖΗ, Επικ. καθηγήτρια ΕΜΠ και ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ / «Χαρτογραφώντας τον ενδιάμεσο χώρο της πόλης. Η περίπτωση της Αιόλου»
10.30 - 11.00 | Διάλειμμα- Καφές
11.00 - 11.45 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ / «Ήθη χαρτογράφησης. Από τη "χωρογραφία" του 17ου αιώνα στο σύγχρονο "mapping"»
11.45 - 12.30 | ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ, Καθηγήτρια ΕΜΠ / «Ενσώματες και Νοητικές Αναγνώσεις του Αστικού Τοπίου»
12.30 - 13.00 | Διάλειμμα

13.00 - 14.30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Συντονίστρια: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α., Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ- Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου

20.00 - 22.00 | ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (Προαιρετική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.6.2017

09:00 - 09:45 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΝΙΩΤΟΥ, Αναπλ.Καθηγήτρια ΕΜΠ, Δ/ντρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ και ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ»
09:45 - 10:30 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ, Αρχιτέκτων, Υπ. Δρ ΕΜΠ / «Από τα αναγεννησιακά 'incunabula1 στη σύγχρονη 'google γαία': όψεις της πόλης στην ιστορία του χάρτη πόλης»
10:30 - 11:00 | Διάλειμμα- Καφές
11:00 - 11:45 | ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ / «Αττικό τοπίο: (Ανα)Σχεδιασμοί "τόπων" και μετασχηματισμοί "εικόνων"»
11:45 - 12:30 | ΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Καθηγητής ΕΜΠ / «Αρχιτεκτονημένο Τοπίο»

ΣΑΒΒΑΤΟ 1.7.2017

09:00 - 11:00 ΞΕΝΑΓΗΣΗ από τον Ομ. Καθηγητή κ. Ιωσήφ Στεφάνου στην Άνω Σύρο και στο ανακαινισμένο εκκλησιαστικό συγκρότημα I. Ν. του Αγίου Γεωργίου

11:00 - 14:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ πέραν των ομιλητών της ημέρας οι:
 • ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ 
 • ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ 
 • ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Δρ. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ., ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 
 • ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων μηχ. Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
 • ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Δρ. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ., ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 
 • ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δρ, ΤΕΠΑΚ, Digital Heritage Research Lab, Ερευνητής Marie Curie (PostDoc)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:
 • ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ, Δρ. ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ., ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ 
 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ, Αρχιτέκτων, Υπ. Δρ ΕΜΠ 
 • ΣΜ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ- ΦΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, Αρχιτέκτων Μηχ. Υπ.Δρ. ΕΜΠ Ερευνήτρια Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης

Το Εργαστήριο

 • Κατά τη διάρκεια του εξαήμερου σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν πάνω στην χαρτογράφηση των μορφών τοπίου του Μεσαιωνικού Οικισμού της Άνω Σύρου. Θα πρέπει να ετοιμάσουν μια εργασία 7-10 περίπου σελίδων με σχέδια, κείμενο και φωτογραφίες. 
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν μόνοι τους ή σε ομάδες 2-3 ατόμων.
 • Από τους οργανωτές θα δοθεί αντίστοιχο υλικό προς επεξεργασία. Οι ομιλητές της κάθε ημέρας θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων.
 • Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του Ινστιτούτου Σύρου.

Το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017
 • το πρωί στις 9:00, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ξενάγηση από τον Ομ. Καθηγητή κ. Ιωσήφ Στεφάνου στην Άνω Σύρο και στο ανακαινισμένο εκκλησιαστικό συγκρότημα Ι. Ν. του Αγίου Γεωργίου.
 • στις 12:00, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους και θα γίνει αποτίμηση των εργασιών του σεμιναρίου.
Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons