ΒΙΒΛΙΟ: Χιώτες πρόσφυγες στη Σύρο - Η συμβολή τους στη δημιουργία και στην οικονομική ανάπτυξη της Ερμούπολης

Η παρουσίαση του βιβλίου του Απόστολου Κουφοδήμου "Χιώτες πρόσφυγες στη Σύρο - Η συμβολή τους στη δημιουργία και στην οικονομική ανάπτυξη της Ερμούπολης" θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:30 στο Θέατρο "Απόλλων".

Η έκδοση έγινε από τον Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου "Απόλλων" για τα 190 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης.
Απόσπασμα από το βιβλίο: 

Από το 1861 ο Δήμος Ερμουπόλεως ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανέγερση θεάτρου που έμελλε να συμβολίζει την πολιτισμική άνθηση της Ερμούπολης του 19ου αιώνα. Για την αποπεράτωση του έργου συστήθηκε μετοχική εταιρεία, τα κεφάλαια της οποίας προήλθαν κυρίως από τις χρηματικές συνεισφορές των Χίων εμπόρων Παντολέοντος Ψύχα, Αμβροσίου Ράλλη και Μιχαήλ Σαλβάγου. Ο δε δήμαρχος Αμβρόσιος Δαμαλάς, «τους μισθούς αυτού εδώρει τω Δήμω», με αποτέλεσμα την ανέγερση του θεάτρου Απόλλων το 1864, διαρκές σύμβολο της ακμής που γνώρισε η πόλη.

Τότε μεταξύ των άλλων αναστάς και εγώ είπα: «Κύριοι, υπό την σκέπην του Ερμού, Εφόρου του Εμπορίου, συνέστη και προήχθη η πόλις αύτη, δίκαιον και πρέπον δια τούτο νομίζω να την αφιερώσωμεν εις τον Κερδώον Ερμήν. Ερμούπολιν! Αντήχησαν πανταχόθεν όλων αι φωναί και συνετάχθη κατά συνέπειαν πρωτόκολλον, το οποίον παραλαβών ο κυρ Μανσόλας, ενήργησεν παρά τη Κυβερνήσει και έκτοτε καθιερώθη το όνομα της νέας πόλεως «Ερμούπολις».
Tags:

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons