ΕΚΘΕΣΗ: Ταξίδι χωρίς σύνορα | Syros Open Art Studios

Ταξίδι χωρίς σύνορα
ομαδική έκθεση
Ανοιχτά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια
- Syros Open Art Studios -


Σάββατο 7 – Κυριακή 15 Μαΐου 2016
11.30 π.μ. – 2 μ.μ. και 8 – 11 μ.μ.
κέντρο γιόγκα, πλατεία Μιαούλη (πάνω από το Alpha Club)

Τα ευρωπαϊκά κράτη, από τον περασμένο Φεβρουάριο, έκλεισαν σταδιακά τα σύνορά τους για τα θύματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας έτσι τον εγκλωβισμό 50.000 προσφύγων στην Ελλάδα.

Σε μια κοινωνία παγκοσμιοποίησης, όπου τα εμπορεύματα και τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα, όπου σύνορα και φράχτες υψώνονται μόνο για τους ανθρώπους, οι καλλιτέχνες των ‘Ανοιχτών Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων’ μιλούν με τον δικό τους πρωτότυπο τρόπο για ένα «Ταξίδι χωρίς σύνορα».

Πειραματίζονται με χρώματα και υλικά για να αποδώσουν εικαστικά, ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, ταξίδι στην κοινωνία, αλλά και ταξίδι εσωτερικό, στο βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης.

Τα ‘Ανοιχτά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια’, είναι μια ομάδα πολυεθνική και πολυπολιτισμική που ζει και εργάζεται στη Σύρο, νησί προσφύγων εδώ και αιώνες, αλλά και πρωτεύουσα του Νοτίου Αιγαίου – Νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης.

Μέσα από το έργο τους μιλούν για την ανάγκη και τη δυνατότητα ενός ταξιδιού πέρα από τα σύνορα, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτή και αλληλέγγυα.

περισσότερες πληροφορίες: www.openartstudios.gr


_________________________________

Voyage sans frontières
une exposition collective de
- Syros Open Art Studios -


Samedi 7 Mai – Dimanche 15 Mai 2016
11.30 am – 2 pm & 8 – 11 pm
centre yoga, square Miaoulis (au dessus de ‘Alpha Club’)


Les états européens, depuis février dernier, ont progressivement fermé leurs frontières aux victimes de la guerre au Moyen-Orient, ce qui a conduit à l'emprisonnement de 50.000 réfugiés en Grèce.

Dans une société mondialisée, où les marchandises et les capitaux circulent librement, et où des barrières sont élevés uniquement pour les personnes humaines, les artistes de "Open Art Studios" parlent, à leur manière originale, d’un «Voyage sans frontières».

Ils expérimentent, à travers des couleurs et des matériaux, pour rendre visible, de manière plastique, un voyage à travers l'espace et le temps, un voyage vers la société, ainsi qu’un voyage vers l'intérieur, vers la profondeur de l'existence humaine.

'Open Art Studios', est une équipe multinationale et multiculturelle qui vit et travaille à Syros, île de réfugiés depuis des siècles, mais aussi, capitale de la région de l’Egée du Sud - frontière sud-est de l'Europe.

A travers leur travail, les artistes parlent de la nécessité et de la possibilité d'un voyage au-delà des frontières, pour une société ouverte, inclusive et solidaire.

plus d’information sur: www.openartstudios.gr


__________________________________

Voyage without borders
a collective exhibition of
Syros Open Art Studios


Saturday May 7th – Sunday May 15th, 2016
11.30 am – 2 pm & 8 – 11 pm
yoga center, square Miaoulis (Alpha Club)

Since last February, the European states have gradually closed their borders to the victims of war in the Middle East, leaving about 50,000 refugees stranded in Greece.

In a globalised world where goods and capital move freely but where barriers are raised for human beings, the artists of Syros Open Art Studio’s, speak in their own original manner of a ‘Voyage Without Borders’.

They experiment with colour and material, to visualise a journey through space and time, towards the societies in which we live, as well as an inward journey to the questions of human existence.

Syros Open Art Studios’ is a multinational group that live and work on Syros, an island of refugees for centuries, the capital of the South Aegean region and the Southern-Eastern border of Europe.

Through their work, the artists give voice to the possibilities and the
present need of journeys beyond borders, with a view to an open, inclusive
and humane society.

more information on: www.openartstudios.gr
Tags: ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons