ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Διάσωση επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης από περιβαλλοντικούς κινδύνους»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσιάζει από 28-29 Σεπτεμβρίου 2015, το πρόγραμμα με τίτλο «Διάσωση επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης από περιβαλλοντικούς κινδύνους» που στόχο έχει να παράσχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός φορέα σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών από περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα, σε στελέχη υπηρεσιών ΟΤΑ, Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων με αρμοδιότητες σχεδιασμού κατ’ εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», καθώς και σε στελέχη Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, αλλά και στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κατά συνέπεια μπορεί να συμβάλλει πολλαπλώς στην προστασία της τοπικής νησιωτικής κοινωνίας από καταστροφές, αν αυτή επενδύσει στη μείωση της διαταραχής της ομαλής λειτουργίας της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, καθώς έτσι η ανάκαμψη θα έρθει γρηγορότερα.

Οι συμμετέχοντες, μετά την παρακολούθηση του Προγράμματος θα είναι σε θέση να: 
 • Περιγράφουν βασικές έννοιες σχετικές με την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (π.χ. κίνδυνος, τρωτότητα, επικινδυνότητα, καταστροφή).
 • Αναγνωρίζουν τους φυσικούς, τεχνολογικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους που εκδηλώνονται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο.
 • Περιγράφουν τους τρόπους μέτρησης και καταγραφής των φυσικών κινδύνων, καθώς και τα αίτια και τις επιπτώσεις των τεχνολογικών και ανθρωπογενών κινδύνων.
 • Περιγράφουν βασικές έννοιες και αρχές εκτίμησης και μείωσης επικινδυνότητας καταστροφών.
 • Προσδιορίζουν την επικινδυνότητα καταστροφών στο νησί και προτείνουν στρατηγικές μείωσης επικινδυνότητας καταστροφών σε τοπικό επίπεδο.
 • Αναγνωρίζουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και περιγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν.
 • Αντιλαμβάνονται τις απαραίτητες στρατηγικές επικοινωνίας της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας.
 • Αναγνωρίζουν την αξία της ετοιμότητας σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.
 • Περιγράφουν τα μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
 • Δημιουργούν μια συλλογή εφοδίων έκτακτης ανάγκης στο σπίτι και στο χώρο εργασίας.
 • Περιγράφουν τις συνιστώσες του σχεδιασμού διασφάλισης λειτουργίας επιχειρήσεων και φορέων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Συντάσσουν ένα σχέδιο διασφάλισης λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός φορέα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 • Εφαρμόζουν το σχέδιο διασφάλισης λειτουργίας της επιχείρησης ή του φορέα στο πλαίσιο μιας άσκησης επί χάρτου.Tags: , ,

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons