Μαθήματα Αστρολογίας στο Πολυχώρο Πολιτισμού & Δημιουργίας Σύρου
Ξεκινούν μαθήματα αστρολογίας κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο ανά μήνα στη Σύρο.
Έναρξη 1 και 2 Αυγούστου 2015

Τα μαθήματα θα συνεχισθούν όλο τον χρόνο, με εκτέλεση 4ωρων μαθημάτων το Σάββατο απόγευμα, 16:00 – 20:00 και ακόμη 4 ωρών μαθήματος την Κυριακή πρωΐ, 10:30 – 15:30 
(Τα ωράρια μπορούν να αναδιαμορφωθούν ανάλογα με τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων.)

Οι θεματικές περιοχές διδακτέας ύλης που είναι δυνατόν να καλυφθούν σε 2-4 δωδεκάμηνα είναι διαδοχικά οι εξής:

1. Βασικές Αστρολογικές Έννοιες
i. Αστρολογική Ορολογία
ii. Συστήματα Οικοθεσίας
iii. Στοιχεία Γεωδαισίας & Ουράνιας Μηχανικής
iv. Χαρακτηρισμός ισχύος & ποιότητος δράσης των πλανητών σε διάφορα ζώδια
2. Αρχές Ψυχολογικής Αστρολογίας – Αστρολογικές αντιστοιχίες με Αναλυτική Ψυχολογία και Συμπεριφορική Ψυχολογία
2α. Κανόνες Ερμηνείας & Ερμηνευτική Εξάσκηση- Α’
3. Θεωρία Κυβερνητών Οίκων.
3α. Κανόνες Ερμηνείας & Ερμηνευτική Εξάσκηση – Β’
4. Θεωρία των Αστρολογικών Όψεων & Θεωρία Αρμονικών Μετασχηματισμών Ωροσκοπίου
5. Καρμική Αστρολογία
6. Ιατρική Αστρολογία
7. Θεωρία Πλανητικών Διελεύσεων.
8. Μεγάλοι Μορφότυποι Χαρτών & Μεγάλοι Αρμονικοί Σχηματισμοί Όψεων
9. Ανάδρομοι Πλανήτες και ψυχολογικές μεταβολές ανθρώπινου χαρακτήρα
10. Συστήματα Πρόβλεψης ( μόνο γιά επαγγελματίες ή προχωρημένους σπουδαστές του ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ):
·Προοδευτικά Συστήματα
i. Ηλιακό Τόξο
ii. Δευτερεύουσες κατευθύνσεις.
·Πλανητικές Επιστροφές
i. Χείρωνος
ii. Κρόνου
iii. Διός
iv. Άρεως
v. Ηλιακές Επιστροφές
vi. Αφροδίτης
vii. Ερμού
viii. Σεληνιακές Επιστροφές
Κανόνες Πρόβλεψης & Εξάσκηση στις προβλέψεις.
11. Διόρθωση ώρας γέννησης
(μόνο γιά επαγγελματίες ή προχωρημένους σπουδαστές του ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ)
12. Επιλεκτική Αστρολογία. Γεωγραφική επανατοποθέτηση ωροσκοπίου
13. Σχόλια σχετικά με Συναστρία.

Κατάλληλο για αρχάριους λάτρεις της αστρολογίας!
Επίσης, στόχος είναι οι σπουδαστές να οδηγθούν - με αυτό τον ρυθμό μαθημάτων - σε επίπεδο ικανότητος άσκησης επαγγέλματος αστρολόγου σε 3 έως 4 χρόνια (γιά 1 Σ/Κ μαθημάτων ανά μήνα) ή σε 1,5 έως 2 χρόνια (γιά 2 Σ/Κ μαθημάτων ανά μήνα).


Σύντομο Βιογραφικό:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (g.apostolopoulos51@gmail.com)
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1956. Άρχισε να ερευνά τις Εσωτερικές Επιστήμες και την Αστρολογία σε ηλικία 17 ετών παρότι τελικά σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου αποφοίτησε το 1979 ως Διπλ/χος Χημικός Μηχανικός. Επίσης έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων (έλαβε πτυχίο ΜΒΑ το 1996 από το La Verne University of California) και Συμβουλευτική Ψυχολογία (2003-4). Εργάσθηκε για 32 χρόνια ως Χημικός Μηχανικός κυρίως στην Ελληνική Βιομηχανία και παράλληλα από το 1996, ασχολήθηκε κυρίως με την διδασκαλία της Αστρολογίας και της Εφηρμοσμένης Εσωτερικής Φιλοσοφίας, αρχικά στο ΑΣΤΡΩΟΝ Σπουδαστήριο Συμβολισμών (1996-2010). Εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1996 την διδασκαλία της σύγχρονης Καρμικής Αστρολογίας, της Θεωρίας Κυβερνητών Οίκων και της αστρολογικά εμπλουτισμένης Μεθόδου Ερμηνείας Ονείρων κατά C. JUNG, ενώ έχει επίσης διδάξει Ιατρική Αστρολογία, Ηλιοκεντρική Αστρολογία, Πολιτική ή Εγκόσμια Αστρολογία, Θεωρία Αναδρόμων Πλανητών & Μεγάλα Σχήματα Πλανητικών Όψεων, Πλανητικές Επιστροφές & Συστήματα Πρόβλεψης κλπ. Εισήγαγε επίσης το 1997 στην Ελλάδα (σε παγκόσμια πρώτη εφαρμογή και διδασκαλία) την Ελληνική Μέθοδο Εσωτερικής Ανάπτυξης & Εφηρμοσμένης Αυτογνωσίας «ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ» (σχετ. website: www.promithion.gr) και από το 2010 διευθύνει το ΠΡΟΜΗΘΕΙΟΝ Σπουδαστήριο Συμβολισμών.


Για περισσότερες πληροφορίες
Πολυχώρος Πολιτισμού και Δημιουργίας Σύρου
Σταυρός, Τάλαντα, Σύρος
2281075404 και 6973842046
helpisart@gmail.com, www.polichoros-syros.com
Tags:

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons