Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο «Νησάκι»

Το Λιμεναρχείο Σύρου  προβαίνει στη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του χώρου της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ερμούπολης Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας - περιοχή Νησάκι) για επιτακτικούς λόγους δημοσίας ασφάλειας και στα πλαίσια εφαρμογής Κώδικα ISPS.

Έτσι θα υπάρξει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο χώρο της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ερμούπολης Σύρου (Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας-Περιοχή Νησάκι) από το σημείο εισόδου πρώην χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης έως το σημείο εξόδου πρώην χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης από ώρα 15:00 της 21ης Ιουλίου 2015, ημέρας Τρίτης και έως ώρα 21:00 της 22ας Ιουλίου 2015, ημέρας Τετάρτης.

Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α΄214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α΄156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007 (Α΄131).


Περισσότερα στην σχετική απόφαση ΑΔΑ: ΩΒΚΟ465ΦΘΘ-ΗΦΠ
Tags:

Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons